nl / en

Nieuws

Publicatie: Joint Fact Finding

In menig SOM-traject is er sprake van spanning en onenigheid. Vaak gaat dit over botsende belangen, maar ook regelmatig over verschillende opvattingen over en interpretaties van de feiten. Of over onbekende feiten, die vanuit angst- of kans-perspectief op een bepaalde manier worden ingeschat, overschat of onderschat. Dit leidt dan weer tot rapportenoorlogen en wantrouwen; hetgeen dan […]

Lees meer

Blog: terugblik en vooruitblik

WesselinkVanZijst kijkt terug op een geslaagd jaar. In onze ambitie om vanuit onze principes van Mutual Gains en Strategisch OmgevingsManagement betekenisvolle projecten te doen, hebben we een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan het maatschappelijk debat over luchtvaart in Nederland, over de hyperspits in de trein en over het fragiele evenwicht tussen landbouw en natuur als […]

Lees meer

Joint Fact Finding in de m.e.r.-praktijk

De betrouwbaarheid van m.e.r.-onderzoek staat regelmatig ter discussie. Vooral bij plannen en projecten waar de belangen en opvattingen sterk uiteenlopen. In die context is het eenzijdig vaststellen van uitgangspunten, rekenmodellen en data, vragen om conflicten met bewoners en natuur- en milieuorganisaties over de resultaten van het MER. Zijn die conflicten te voorkomen met joint fact […]

Lees meer

Blog: The State of Conflict 2019, conflict en democratische vernieuwing

Op 28 november 2019 vond de jaarlijkse The State of Conflict conferentie plaats, een initiatief van Public Mediation en de Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met WesselinkVanZijst. Het thema van dit jaar was conflict en democratische vernieuwing. Conflict raakt ons allemaal: maatschappelijke verandering bestaat immers bij de gratie van conflict. De democratie dient ons te […]

Lees meer

Boeksamenvatting: Duurzaam onderhandelen – Daniel Shapiro

In ‘Duurzaam Onderhandelen’ presenteert Daniel Shapiro zijn nieuwe model voor het oplossen van conflicten: de relationele matrix. Een model dat zowel hoofd als hart aanspreekt. Op basis van zijn eigen onderzoek op het gebied van conflictoplossing betoogt hij dat er emotionele krachten zijn die mensen tot conflict drijven. Hoewel onzichtbaar kunnen deze krachten verstrekkende gevolgen […]

Lees meer

Blog: De waarde van vermogende stakeholders

Er zijn nogal wat valkuilen bij het betrekken van belanghebbenden. Onder het mom van transparantie worden hele busladingen aan specialistische rapporten gedeeld. Zonder leeswijzer. Vraagstukken met een grote complexiteit, waar mensen aan werken die dat al hun hele leven doen, die in sneltreinvaart doordenderen, kunnen er niet op rekenen dat mensen snel volwaardig aan tafel […]

Lees meer

Derde ‘State of Conflict’ Conferentie op 28 november

Het Public Mediation Programma van de Universiteit van Amsterdam organiseert voor de derde keer de ‘State of Conflict’ Conferentie. Deze vindt plaats op donderdag 28 november 2019 in de Universiteitsbibliotheek aan de Singel 425 in Amsterdam. Tijdens deze dag gaan sprekers en publiek in op de relatie tussen conflict en democratische vernieuwing. Op vele plaatsen […]

Lees meer

Blog: Wat nu als het niet klikt? Misschien heb je last van Vertigo!

Je zult het herkennen: het klikt niet tussen jou en een collega, een stakeholder, een opdrachtgever. Je ligt voortdurend in de clinch en het gevoel is geheel wederzijds. Als adviseur kom ik dit vaak tegen. Soms merk ik het bij mezelf, maar vaker zie ik het gebeuren tussen andere mensen aan tafel. En hoe het ook […]

Lees meer

Participatietraject Durgerdam wint de WOW-prijs!

Onze collega Tom den Boer begeleidde als onafhankelijk facilitator het participatietraject rondom de waterveiligheidsopgave langs de Durgerdammerdijk. Een bijzonder project waarbij burgers, bedrijven en drie overheden erin slaagden vertrouwen te herstellen en samen tot goede en integrale oplossingen te komen. Een SOM-resultaat ten voeten uit! Op 19 september jl. won het project de WOW-juryprijs van […]

Lees meer

LOMD Prijs voor het dijkversterkingsproject Durgerdam!

Het Platform OmgevingsManagement (POM) organiseert ieder jaar de Landelijke Omgevingsmanagement Dag (LOMD), met als doel kennis te delen en het vak verder te ontwikkelen. Er zijn plenaire sessies, interactieve workshops en diverse stands én een ‘call for papers’. Organisaties worden opgeroepen een artikel van max. 10 pagina’s te schrijven voor de categorie Omgevingsmanagement of De […]

Lees meer

“NIMBY: gerechtvaardigd belang van de burger!?”

De komende jaren gaan steeds meer dijkversterkingen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma in uitvoering. Het tempo moet fors omhoog: we gaan meters maken! Dat was ook het thema van de Dijkwerkersdag 2019.  Waterprofessionals vanuit Rijkswaterstaat, de waterschappen, kenniswereld en het bedrijfsleven zochten elkaar op en gingen met elkaar op zoek naar nieuwe inzichten, inspiratie, verbindingen en innovaties. […]

Lees meer

MGA Netwerk Event geeft positieve boost

Marc Wesselink en Hans van Zijst onderhouden al meer dan 20 jaar een intensieve samenwerking met het Consensus Building Institute (www.cbi.org). In juni waren 14 collega CBI-leden uit 10 landen bij ons te gast om enkele dagen aan intervisie en ontwikkeling van het gedachtegoed te werken. Wij zagen een unieke kans om MGA-experts uit de […]

Lees meer

CBI Global network academy gestart in Nederland

Ieder jaar komen facilitators van het internationale netwerk van het Consensus Building Institute, opgericht door MIT Prof. Lawrence Susskind, ergens in de wereld bij elkaar om ervaringen te delen en recent onderzoek en ontwikkelingen op het gebied van conflictoplossing en de Mutual Gains aanpak te bespreken. Elke bijeenkomst brengt nieuwe inzichten en inspiratie voor facilitators […]

Lees meer

Eerste Frans Evers award for Mutual Gains

WesselinkVanZijst werkt al meer dan 20 jaar intensief samen met het Consensus Building Institute (www.cbi.org). In juni waren 14 CBI-leden uit 10 landen bij ons te gast om enkele dagen aan intervisie en ontwikkeling van het gedachtegoed te werken. Een unieke kans om MGA-experts uit de hele wereld in contact te brengen met professionals hier! […]

Lees meer

In memoriam Léon de Caluwé

Tot groot verdriet hebben wij vernomen dat Léon de Caluwé is overleden. Veel te jong wat ons betreft. Marc Wesselink: “Léon was belangrijk voor mij persoonlijk en voor de ontwikkeling van het SOM gedachtegoed. Hij heeft me laten zien dat omgevingsmanagement voor een groot deel een veranderkundige opgave is. Dit heeft onder meer geleid tot  […]

Lees meer

Maak de slapende hond wakker!

Het gezegde “Wat niet weet, wat niet deert” is in onderhandelingen een veelgebruikt dogma. Volgens Sun Tzu en Nicoló Macchiavelli is het volstrekt geoorloofd om de eigen positie te versterken door informatie achter te houden voor de andere partijen. Je kunt ‘winnen’ door de andere partij, bij voorkeur aangeduid als de tegenstander, dom te houden, […]

Lees meer

Masterclass Verbindend Onderhandelen 28-30 augustus 2019 bij p2

Behoefte aan verdieping en inspiratie? Aan het einde van de zomervakantie kan dat weer met de masterclass Verbindend Onderhandelen bij p2. Elk jaar verkennen we de randen van het vakgebied van MGA en procesmanagement. In 2019 staat het thema De theorie van de praktijk centraal. De praktijk is vaak weerbarstiger dan de theorie. Daarom delen Marja van Schie […]

Lees meer

Masterclass Omgevingsmanagement bij Dijkwerkersdag 2019

Onder de titel “Wat weet die burger nou van dijken?” gaf Hans van Zijst gisteren een Masterclass Omgevingsmanagement tijdens de Dijkwerkersdag 2019 in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Voor een gehoor van ruim 150 dijkwerkers die samen invulling geven aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), ging hij in op het wakker maken van slapende honden, het […]

Lees meer

Locatiekeuze voor energieopwekking kan licht ontvlambaar zijn

In zijn nieuwste boek ‘Resolving Land and Energy Conflicts’ geeft Patrick Field (directeur van het Consensus Building Institute in Boston/Cambridge) een indrukwekkende inkijk in de issues rond het effect van energieopwekking op het Amerikaanse landschap. Conflicten gaan over gezondheid, milieueffecten, horizonvervuiling en industrialisatie van het landschap. Het maakt niet uit of het om olie en […]

Lees meer

Vierde lichting SOM Leiderschap/Professional afgestudeerd

Op 14 februari 2019 reikten Marc Wesselink en Hans van Zijst certificaten uit aan de deelnemers van de vierde editie van SOM Leiderschap/SOM Professional. Elke deelnemer pitchte zijn of haar persoonlijke ervaringen en inzichten ten overstaan van de eigen leidinggevende of sponsor. Jacco van der Tak hield een keynote-speech over de rol van strategisch omgevingsmanagement […]

Lees meer