nl / en

Nieuws

LOMD Prijs voor het dijkversterkingsproject Durgerdam!

Het Platform OmgevingsManagement (POM) organiseert ieder jaar de Landelijke Omgevingsmanagement Dag (LOMD), met als doel kennis te delen en het vak verder te ontwikkelen. Er zijn plenaire sessies, interactieve workshops en diverse stands én een ‘call for papers’. Organisaties worden opgeroepen een artikel van max. 10 pagina’s te schrijven voor de categorie Omgevingsmanagement of De […]

Lees meer

“NIMBY: gerechtvaardigd belang van de burger!?”

De komende jaren gaan steeds meer dijkversterkingen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma in uitvoering. Het tempo moet fors omhoog: we gaan meters maken! Dat was ook het thema van de Dijkwerkersdag 2019.  Waterprofessionals vanuit Rijkswaterstaat, de waterschappen, kenniswereld en het bedrijfsleven zochten elkaar op en gingen met elkaar op zoek naar nieuwe inzichten, inspiratie, verbindingen en innovaties. […]

Lees meer

MGA Netwerk Event geeft positieve boost

Marc Wesselink en Hans van Zijst onderhouden al meer dan 20 jaar een intensieve samenwerking met het Consensus Building Institute (www.cbi.org). In juni waren 14 collega CBI-leden uit 10 landen bij ons te gast om enkele dagen aan intervisie en ontwikkeling van het gedachtegoed te werken. Wij zagen een unieke kans om MGA-experts uit de […]

Lees meer

CBI Global network academy gestart in Nederland

Ieder jaar komen facilitators van het internationale netwerk van het Consensus Building Institute, opgericht door MIT Prof. Lawrence Susskind, ergens in de wereld bij elkaar om ervaringen te delen en recent onderzoek en ontwikkelingen op het gebied van conflictoplossing en de Mutual Gains aanpak te bespreken. Elke bijeenkomst brengt nieuwe inzichten en inspiratie voor facilitators […]

Lees meer

Eerste Frans Evers award for Mutual Gains

WesselinkVanZijst werkt al meer dan 20 jaar intensief samen met het Consensus Building Institute (www.cbi.org). In juni waren 14 CBI-leden uit 10 landen bij ons te gast om enkele dagen aan intervisie en ontwikkeling van het gedachtegoed te werken. Een unieke kans om MGA-experts uit de hele wereld in contact te brengen met professionals hier! […]

Lees meer

In memoriam Léon de Caluwé

Tot groot verdriet hebben wij vernomen dat Léon de Caluwé is overleden. Veel te jong wat ons betreft. Marc Wesselink: “Léon was belangrijk voor mij persoonlijk en voor de ontwikkeling van het SOM gedachtegoed. Hij heeft me laten zien dat omgevingsmanagement voor een groot deel een veranderkundige opgave is. Dit heeft onder meer geleid tot  […]

Lees meer

Maak de slapende hond wakker!

Het gezegde “Wat niet weet, wat niet deert” is in onderhandelingen een veelgebruikt dogma. Volgens Sun Tzu en Nicoló Macchiavelli is het volstrekt geoorloofd om de eigen positie te versterken door informatie achter te houden voor de andere partijen. Je kunt ‘winnen’ door de andere partij, bij voorkeur aangeduid als de tegenstander, dom te houden, […]

Lees meer

Masterclass Verbindend Onderhandelen 28-30 augustus 2019 bij p2

Behoefte aan verdieping en inspiratie? Aan het einde van de zomervakantie kan dat weer met de masterclass Verbindend Onderhandelen bij p2. Elk jaar verkennen we de randen van het vakgebied van MGA en procesmanagement. In 2019 staat het thema De theorie van de praktijk centraal. De praktijk is vaak weerbarstiger dan de theorie. Daarom delen Marja van Schie […]

Lees meer

Masterclass Omgevingsmanagement bij Dijkwerkersdag 2019

Onder de titel “Wat weet die burger nou van dijken?” gaf Hans van Zijst gisteren een Masterclass Omgevingsmanagement tijdens de Dijkwerkersdag 2019 in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Voor een gehoor van ruim 150 dijkwerkers die samen invulling geven aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), ging hij in op het wakker maken van slapende honden, het […]

Lees meer

Locatiekeuze voor energieopwekking kan licht ontvlambaar zijn

In zijn nieuwste boek ‘Resolving Land and Energy Conflicts’ geeft Patrick Field (directeur van het Consensus Building Institute in Boston/Cambridge) een indrukwekkende inkijk in de issues rond het effect van energieopwekking op het Amerikaanse landschap. Conflicten gaan over gezondheid, milieueffecten, horizonvervuiling en industrialisatie van het landschap. Het maakt niet uit of het om olie en […]

Lees meer

Vierde lichting SOM Leiderschap/Professional afgestudeerd

Op 14 februari 2019 reikten Marc Wesselink en Hans van Zijst certificaten uit aan de deelnemers van de vierde editie van SOM Leiderschap/SOM Professional. Elke deelnemer pitchte zijn of haar persoonlijke ervaringen en inzichten ten overstaan van de eigen leidinggevende of sponsor. Jacco van der Tak hield een keynote-speech over de rol van strategisch omgevingsmanagement […]

Lees meer

Speel mee met Harvert, en oefen met de nieuwe Omgevingswet!

“Het is november 2021. De nieuwe Omgevingswet is begin dit jaar ingevoerd. De gemeenteraad heeft in 2020 een Omgevingsvisie Harvert vastgesteld. Er wordt nu toegewerkt naar het maken van het Omgevingsplan voor heel Harvert. Het Ontwerp Omgevingsplan Harvert wordt door het college open besproken met de bewoners en ondernemers van Harvert om samen te komen […]

Lees meer

Herstel van de (verloren) kunst van fatsoen: interview met David Fairman in de New York Times

David Fairman is directeur van het Consensus Building Institute in Boston/Cambridge, onze Amerikaanse partner. In een recent interview in de New York Times geeft hij zijn visie op een aantal ontwikkelingen in het Amerikaanse publieke debat. Onder de titel ‘Herstel van de (verloren) kunst van fatsoen’ zegt David dat je in de toenemende polarisatie in […]

Lees meer

Class of 2018 in Boston

Afgelopen week hebben elf deelnemers aan de Leergangen SOM Leiderschap en SOM Professional een driedaagse training in Boston Cambridge gehad.

Lees meer

Nieuwe release SOM SET

Onze online tool SOM SET (zie www.somset.nl) heeft een grote update gekregen. Samen met het Havenbedrijf Rotterdam hebben we nieuwe functionaliteiten ontwikkeld, wat het werken met SOM SET nog rijker en makkelijker heeft gemaakt.  Het gaat om de volgende nieuwe functionaliteiten: Het participatieniveau per stakeholder heeft een meer prominente plek gekregen in SOM SET. Je […]

Lees meer

Training SOM voor rentmeesters

In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) organiseert WesselinkVanZijst een tweedaagse training Strategisch OmgevingsManagement, speciaal gericht op de brede praktijk van rentmeesters. De training vindt plaats in Conferentiecentrum Woudschoten in Zeist. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! Nadere informatie over de training vind je hier. Data: 9 en 20 november 2018. Aanmelden kan […]

Lees meer

Leiderschap en vakmanschap voor stakeholdermanagers

Marc Wesselink is met veel plezier gastdocent bij deze training van TwynstraGudde. Ben je aan de slag in een project, programma of binnen de organisatie om partijen aan elkaar te verbinden en belangen samen te brengen? En wil je een echte stap in je persoonlijke leiderschap zetten, zodat je effectiever bent in een complexe omgeving, […]

Lees meer

Blog: 3 redenen waarom burgerparticipatie het beste is wat je project kan gebeuren!

Er wordt veel gezegd en gesproken over burgerparticipatie. Sla de krant open en talloze tot de verbeelding sprekende voorbeelden (positief en negatief) vliegen je om de oren: Lelystad Airport, gasboringen in Groningen, asielzoekerscentra in Oranje, etc. Het valt mij op dat organisaties participatieprocessen vaak zien als een ‘moetje’. ‘We moeten nu eenmaal draagvlak regelen’, of […]

Lees meer

Blog: Nieuwe tool Canvas Omgevingsmanagement

Op 9 maart werd het nieuwe boek Canvas Omgevingsmanagement gepresenteerd. Onze collega Thijs Kraassenberg schreef dit boek samen met Johanneke de Lint en Roelof Benthem. Het boek biedt een verdieping van het omgevingsmanagement vak en praktische handvatten om zelf middels een gezamenlijke werksessie een canvas te vullen: de belangrijkste elementen van een omgevingsplan op één […]

Lees meer

Waterschap boekt succes met SOM

Meer dan tien jaar geleden liep de uitvoering van het peilbesluit in polder De Wijk spaak: veel tegengestelde belangen, onvoldoende bewijs dat de natuur niet geschaad zou worden en te hoge uitvoeringskosten. In 2015 startte het Hoogheemraadschap van Rijnland met Strategisch OmgevingsManagement om samen met de omgeving een peilbesluit voor te bereiden. Doel: een oplossing […]

Lees meer