nl / en

Nieuws

Online informatiebijeenkomsten hoogspanningsproject

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de landelijk beheerder van het hoogspanningsnet TenneT werken samen aan het project ‘Net op zee IJmuiden Ver Alpha’. Mogelijke aansluitlocaties zijn bestaande hoogspanningsstations in Geertruidenberg en Borssele. Als alternatief voor de inloopbijeenkomsten, die vanwege het coronavirus (COVID -19) niet kunnen plaatsvinden, heeft het ministerie van Economische […]

Lees meer

Goede vragen stellen begint bij ……. jezelf

SOM is gebaseerd op de Mutual Gains Approach, waarbij je op zoek gaat naar flexibele oplossingen waar iedereen zoveel mogelijk baat bij heeft. Om tot die oplossingen te komen, moet je als omgevingsprofessional weten welk belang er achter een standpunt schuilt. Je wil weten waarom iemand ergens voor of tegen is. Goede vragen kunnen stellen […]

Lees meer

Vlog SOM altijd toepasbaar

Vol trots presenteren wij onze eerste vlog! Wij zijn van mening dat dit een goede manier is om enerzijds kennis over te dragen en anderzijds beter te laten zien wie wij zijn, wat wij kunnen en wat wij doen. De vlog staat in het teken van een vraag die wij vaak krijgen, namelijk: hoe breed […]

Lees meer

Podcast emotioneel beladen conflicten en de rol van identiteit daarin

Op 4 september organiseert P2 in samenwerking met WesselinkVanZijst de conferentie ‘de polarisatie voorbij voor duurzame oplossingen’. Jeroen Medema en Robin Schram verzorgen daar de workshop ‘Macht en onmacht in asymmetrisch conflict’. Voorafgaand daaraan hebben zij een podcast gemaakt over emotioneel beladen conflicten en de rol van identiteit daarin. Deze podcast kun je hier beluisteren. 

Lees meer

Social Return bijdrage in Rotterdam

Wij werken (samen met Hiemstra & De Vries) in opdracht van de gemeente Rotterdam mee aan de Omgevingsvisie voor de havenstad. Als onderdeel van de uitbesteding werd ons gevraagd invulling te geven aan Social Return: kunnen we een deel van de opdrachtwaarde vertalen naar het creëren van duurzame werkgelegenheid voor doelgroepen die over het algemeen […]

Lees meer

SOM verankeren met co-trainers uit de eigen organisatie

Complexe opgaven te over in Rotterdam! Industrie, woningbouw, verkeer, leefbaarheid, veiligheid… zomaar een greep uit de vele belangen in deze mooie havenstad. Belangen die regelmatig met elkaar schuren en vragen om flexibele oplossingen die ook op lange termijn houdbaar zijn. Dat vraagt om professioneel omgaan met belangen en om een hoge mate van omgevingssensitiviteit. Daarom […]

Lees meer

Laten we ons beïnvloeden door non-verbaal gedrag van de ander?

Reken maar! Het zit diep in ons sociale DNA om een vriendelijke opponent in een onderhandeling meer te vertrouwen dan een kwaad kijkende tegenstrever. In een experiment van Stouten[1] en De Cremer[2] met studenten bleek dat deelnemers hun geld liever inzetten op de geloofwaardigheid van de glimlachende opponent dan de boze variant, op basis van […]

Lees meer

SOM Online

Wij geloven in blended learning, zowel live als online. Blended learning is een mix van synchroon en asynchroon leren. Alle informatie die eerst is voorbereid en later wordt afgespeeld of toegepast, zoals een online tutorial of een podcast noemen we asynchroon. Synchroon is een online vergadering of seminar. Door ons internationale werk en de samenwerking […]

Lees meer

Co-creatie op afstand

Plotseling werken we noodgedwongen vanuit huis. Toch is dat met de online mogelijkheden van deze tijd geen reden om stil te zitten, en zo dacht Veiligheidsregio IJsselland er ook over. Zij vroegen ons of we gezamenlijk een omgevingsanalyse met hen konden maken. Dat wilde we wel, maar we weten ook dat omgevingsanalyses het beste resultaat […]

Lees meer

In memoriam Maartje Virardi – van de Hulsbeek

Wij zijn diep bedroefd over het heengaan van onze dierbare collega Maartje Virardi – van de Hulsbeek. Zij overleed deze week na een ongelijke strijd aan de gevolgen van een ernstige ziekte. In haar verliezen we een warme persoonlijkheid en een omgevingsmanager in hart en nieren. Zij haalde de buitenwereld van belanghebbenden naar binnen bij […]

Lees meer

Lessen van Howard Bellman – over principes en pragmatisme

Recent kregen we bij WesselinkVanZijst de mogelijkheid om een middag met Howard Bellman in gesprek te gaan. Een unieke kans, want Bellman is in de VS een autoriteit op het gebied van mediation. Zijn methodes wijken hier en daar af van die van Strategisch Omgevingsmanagement (SOM), en juist daarom was dit een mooie gelegenheid voor […]

Lees meer

Samen meer energie

‘Meestal kost dit soort bijeenkomsten energie, maar van deze krijg je juist energie.’ Dinsdag 3 maart jl. was de 12e sectorbijeenkomst van het Lerend platform Energie & Omgeving (LEO). Heel toepasselijk hadden we dan ook 12 gesprekstafels met diverse onderwerpen binnen het thema: Smarticipatie, van ‘hoe dan?’ naar ‘dat kan!’ Na de plenaire aftrap door […]

Lees meer

Blog: wat omgevingsprofessionals van het coronavirus kunnen leren

Nederland is in de ban van het coronavirus dat ons via een lastig traceerbare weg vanuit China, Italië en nog onbekende plekken bereikt. De regering komt in crisisberaad bij elkaar, artsen draaien overuren en zorginstellingen proberen zich zo goed als mogelijk te organiseren. Iedere dag verschijnen de virologen in het nieuws en in talkshows om […]

Lees meer

Webinar over conflict, cultuur en democratie

Onze dierbare vriend, inspirator en netwerkpartner Ashok Panikkar, Founder and Principal Consultant of Metaculture, organiseert een serie van 12 wekelijkse webinars over conflict, cultuur en democratie. Dit is zeker een aanrader. Meer informatie vind je hieronder en via deze link.  Our dear friend, inspirator and network partner Ashok Panikkar, Founder and Principal Consultant of Meta-Culture […]

Lees meer

Eerste Kamer stemt in met Invoeringswet Omgevingswet

De Eerste Kamer heeft vorige week ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet. Deze wet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en versnelt besluiten over projecten. Regelgeving wordt hierdoor eenvoudiger en biedt ruimte voor lokaal maatwerk. Het uitgangspunt van de wet is een goede balans tussen het beschermen en benutten van de […]

Lees meer

Publicatie: Joint Fact Finding

In menig SOM-traject is er sprake van spanning en onenigheid. Vaak gaat dit over botsende belangen, maar ook regelmatig over verschillende opvattingen over en interpretaties van de feiten. Of over onbekende feiten, die vanuit angst- of kans-perspectief op een bepaalde manier worden ingeschat, overschat of onderschat. Dit leidt dan weer tot rapportenoorlogen en wantrouwen; hetgeen dan […]

Lees meer

Blog: terugblik en vooruitblik

WesselinkVanZijst kijkt terug op een geslaagd jaar. In onze ambitie om vanuit onze principes van Mutual Gains en Strategisch OmgevingsManagement betekenisvolle projecten te doen, hebben we een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan het maatschappelijk debat over luchtvaart in Nederland, over de hyperspits in de trein en over het fragiele evenwicht tussen landbouw en natuur als […]

Lees meer

Joint Fact Finding in de m.e.r.-praktijk

De betrouwbaarheid van m.e.r.-onderzoek staat regelmatig ter discussie. Vooral bij plannen en projecten waar de belangen en opvattingen sterk uiteenlopen. In die context is het eenzijdig vaststellen van uitgangspunten, rekenmodellen en data, vragen om conflicten met bewoners en natuur- en milieuorganisaties over de resultaten van het MER. Zijn die conflicten te voorkomen met joint fact […]

Lees meer

Blog: The State of Conflict 2019, conflict en democratische vernieuwing

Op 28 november 2019 vond de jaarlijkse The State of Conflict conferentie plaats, een initiatief van Public Mediation en de Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met WesselinkVanZijst. Het thema van dit jaar was conflict en democratische vernieuwing. Conflict raakt ons allemaal: maatschappelijke verandering bestaat immers bij de gratie van conflict. De democratie dient ons te […]

Lees meer

Boeksamenvatting: Duurzaam onderhandelen – Daniel Shapiro

In ‘Duurzaam Onderhandelen’ presenteert Daniel Shapiro zijn nieuwe model voor het oplossen van conflicten: de relationele matrix. Een model dat zowel hoofd als hart aanspreekt. Op basis van zijn eigen onderzoek op het gebied van conflictoplossing betoogt hij dat er emotionele krachten zijn die mensen tot conflict drijven. Hoewel onzichtbaar kunnen deze krachten verstrekkende gevolgen […]

Lees meer