Artikel: Social Return bijdrage in Rotterdam

25 mei 2020
Wij werken (samen met Hiemstra & De Vries) in opdracht van de gemeente Rotterdam mee aan de Omgevingsvisie voor de havenstad. Als onderdeel van de uitbesteding werd ons gevraagd invulling te geven aan Social Return: kunnen we een deel van de opdrachtwaarde vertalen naar het creëren van duurzame werkgelegenheid voor doelgroepen die over het algemeen moeite hebben om zelf aan werk te komen? Wat ons betreft een geweldige manier van het creëren van meerwaarde in een dergelijke samenwerking.

Wij besloten om de Social Return bijdrage via een pilotproject van de gemeente zelf in te vullen. RIKX is een platform waarop sociale ondernemers via een soort ‘kickstarter’-achtige constructie projecten en initiatieven kunnen plaatsen. Opdrachtnemers van de gemeente met een Social Return verplichting kunnen vervolgens kiezen om een van deze initiatieven te steunen. Wij kozen hierbij voor de Bakkerswerkplaats. Deze werkplaats voor bakkers leidt volgens een leermeester-student constructie uiteindelijk 10 mensen op die nu een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Daarnaast geeft de Bakkerswerkplaats momenteel al 14 mensen een zinvolle dagbesteding (zie ook www.bakkerswerkplaats.nl).

Jeroen Medema, projectleider voor WesselinkVanZijst, licht zijn keuze voor RIKX toe: “Wij zijn vooral gecharmeerd van de manier waarop de Bakkerswerkplaats ervoor zorgt dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt deze achterstand duurzaam kunnen wegwerken. Een samenwerking op basis van een gedeeld belang, met duidelijke meerwaarde voor alle betrokken partijen. Een prachtige invulling van het type duurzame oplossingen waar wij ook iedere dag aan werken.”