Grundkurs SUM – WesselinkVanZijst start met Duitstalige training

30 januari 2023
Eind vorig jaar hebben Wendy Versteeg en Eric van Vliet de eerste Duitstalige basistraining Strategisches Umfeld Management ontwikkeld en verzorgd in Bochum, Duitsland. Het ontwikkelen van een Duitstalige cursus had heel wat voeten in de aarde, bijvoorbeeld om het juiste Duitse equivalent te vinden voor “omgeving” en om alle rollenspelen en oefeningen in het Duits te vertalen.

De training Strategisches Umfeld Management werd ontwikkeld op uitnodiging van CDM Smith, een internationaal ingenieursbureau voor plannings- en bouwdiensten op het gebied van water, milieu, infrastructuur, energie en constructies. Het was een van hun consultants bij het werken aan een opdracht in Nederland opgevallen dat bij "grotere" projecten vaak omgevingsmanagers worden ingezet die projecten meestal vanaf het begin begeleiden en in belangrijke mate bijdragen aan het succes daarvan. Daaruit ontstond het idee om adviseurs uit verschillende business areas van CDM Smith de basis van het SOM-vakgebied te laten leren. In een driedaagse Grundkurs leerden zij hoe verschillende belangen bij projecten op een gestructureerde manier kunnen worden verzameld, georganiseerd, geanalyseerd en behandeld om complexe projecten of programma's soepeler te laten verlopen. Daar is in Duitsland grote behoefte aan, want veel infraprojecten lopen vertraging op door weerstand vanuit de omgeving.

Het geven van een volledig Duitstalige training was voor beide trainers een uitdaging die ze graag aangingen, gezien de langjarige betrokkenheid van Eric van Vliet bij het Wunderline project in de noordelijke grensregio tussen Groningen en Bremen en het dagelijkse leven van MGA-expert Wendy Versteeg in Wenen. Met ingang van 2023 biedt WesselinkVanZijst de Duitstalige SOM-basistraining aan zowel in Duitsland als voor Nederlandse bedrijven die in Duitsland actief zijn. Geïnteresseerd? Neem contact op met Eric van Vliet of Stefan Szepesi van de SOM Academie.