'Ontwapend' is een must-read

27 september 2022
Fleur Ravensbergen is gastdocent bij de SOM Academie. Vanuit haar ruime ervaring met internationale stille diplomatie vertelt zij aan de deelnemers aan SOM Professional over de rol van persoonlijk leiderschap in haar werk. Hoe je blij kan zijn dat een onderhandelingspartij terugbelt, of omdat de uitkomst van een overleg is dat er een vervolgoverleg komt.

Fleur heeft haar ervaringen met ontwapenings- en vredesonderhandelingen nu samengebracht in een persoonlijk boek onder de titel ‘Ontwapend’. Ze beschrijft de achtergronden van een aantal onderhandelingen die zij de afgelopen jaren vanuit de Dialogue Advisory Group (DAG) heeft gevoerd en de impact op haar eigen leven en het leven van haar gezin. DAG is een kleine in Amsterdam gevestigde NGO, een onafhankelijke stichting die vredesbemiddelaars stuurt naar conflictgebieden. De wereld is hun werkterrein: ETA in Baskenland, IRA in Ierland, IS in Irak, veel in Afrika.

De onderhandelingssituaties die Fleur beschrijft, staan ver van het bed van de omgevingsmanager. Hoewel in Nederland de emoties ook flink kunnen opwaaien en menige omgevingsmanager zich al eens door een belanghebbende bedreigd heeft gevoeld, zijn de onderhandelingen van DAG per definitie beladen en zijn de onderhandelende partijen onvoorspelbaar. ‘Ontwapend’ beschrijft de persoonlijke beleving van Fleur Ravensbergen, een voortdurend bewegend spelbord, waar overtuiging, doorzettingsvermogen, geduld, leiderschap, angst, teleurstelling en opluchting met elkaar strijden. En dan weer naar huis in de wetenschap dat de volgende crisis dringend om een strikt neutrale interventie vraagt. Het boek is juist daarom zo interessant voor omgevingsmanagers: welke rol speel jij als omgevingsmanager? Hoe ga jij om met spanning en gebrek aan vertrouwen? Hoe zit het met jouw doorzettingsvermogen en geduld? Vragen die dit boek opwerpt en waarop ieder van ons een persoonlijk kan reflecteren. Juist daarom is ‘Ontwapend’ een ontwapenend boek en een must-read.


Auteur: Hans van Zijst