Terug in de tijd

15 december 2022
Hans van Zijst werkte in opdracht van Rijkswaterstaat van 2011 tot en met 2015 aan de verkenning en planuitwerking van de Blankenburgverbinding. Bij het afronden van het ontwerp-Tracébesluit en de Bestuurlijke Overeenkomst inzake de regionale inpassing van deze verbinding op de Noord- en de Zuidoever verruilde hij dit Rotterdamse project voor de Zuidas-Zuidasdok opgave in Amsterdam.

De Blankenburgverbinding (de nieuwe rijksweg A24) bestaat uit de aanleg van een autosnelweg van 2x3 rijstroken, een landtunnel (de Hollandtunnel), een watertunnel (de Maasdeltatunnel), een verdiepte aansluiting op de A20 en een hoge aansluiting op de A15. De A20 wordt tot aan het Kethelplein verbreed. In 2018 zijn de bouwwerkzaamheden van bouwconsortium BAAK gestart.

Marc Wesselink, Janneke Eberson en Hans van Zijst gingen deze maand op werkbezoek in Vlaardingen met als belangrijke vraag: Wat is er terecht gekomen van de verwachtingen die regionale partijen in 2015 hadden? Na een uitgebreide presentatie door het projectteam trokken zij erop uit om de bouwactiviteiten te aanschouwen. Hoe indrukwekkend is het dan om door een tunnel in aanbouw te lopen in de wetenschap dat er elke dag zo’n 1.000 mensen op de diverse plaatsen binnen het project aan het werk zijn. Het was een ervaring om niet snel te vergeten. Onderweg bespraken we afwijkingen van de oorspronkelijke plannen en de gevolgen daarvan; met interessante discussies over wat er in 2015 op papier anders had gekund of gemoeten. Een leerzame ochtend.

De nieuwe rijksweg A24 wordt in 2024 opengesteld.