Omgevingsgericht Leiderschap als inspiratiebron

14 november 2022
In haar boek belicht Bianca Boverhoff van verschillende kanten het vak van omgevingsgericht werken. Haar brede ervaring toont zich in de vele voorbeelden in het boek die de boodschap van haar boek kleuren en kracht bij zetten. Ze gebruikt daar een persoonlijke stijl waarbij ze je gedurende het lezen aanspreekt, motiveert en inspireert. Het boek is een echte aanrader.

Al vanaf de inleiding is het duidelijk dat omgevingsgericht werken de weg is naar langdurig succes voor organisaties. De casuïstiek rond de Klimaatzaak, Noordzeeakkoord of een Biomassacentrale laten de urgentie zien en zorgen ervoor dat het boek direct je aandacht heeft.

Opvallend aan het boek is ook de opbouw. Er is een structuur gebruikt waarbij je als lezer wordt meegenomen vanaf de basis van het omgevingsgericht werken met uitstapjes naar Mutual Gains, Strategisch Omgevingsmanagement en issue-stakeholderinventarisaties. Hiermee slaat ze ook duidelijk de brug naar professionals met minder ervaring.

Het is tegelijkertijd ook duidelijk dat dit inleidende deel het voorspel vormt voor de kern van het boek; het deel over de omgevingsgerichte leider. Gebruikmakend van inspiratiebronnen uit haar studie Bedrijfskunde, filosofie en de oude Grieken spreekt ze leiders in een persoonlijke stijl aan. Daarbij gaat ze in op de kunst van het luisteren, vragen stellen en het verbinding maken met jezelf en de ander.

Wat het boek ook zeker lezenswaardig maakt, is het overzicht van omgevingsgericht werken en de verbinding die wordt gemaakt met de strategie van organisaties. Het begrip pro-activiteit, het belang van transparantie en waarde-gedreven handelen worden uitgelegd. En voor wie niet alles direct duidelijk is, heeft Bianca voor elke boodschap een voorbeeld of een ondersteunde vraag opgenomen. Aan alle type lezers is gedacht en dat maakt het boek een echte aanrader voor een breed publiek.


Auteur Thijs Kraassenberg