Mediation mogelijk bij WesselinkVanZijst

02 februari 2024
Vanaf 1 januari dit jaar zijn wij begonnen met het aanbieden van mediation. Bij mediation probeer je samen met andere(n) de onderlinge interactie (of communicatie) te verbeteren en vervolgens tot een oplossing te komen onder begeleiding van een neutrale deskundige derde, de mediator.

WesselinkVanZijst is expert in mutual gains en methodes voor consensusgericht belangenmanagement. We spelen een leidende rol in het effectiever aanpakken van complexe maatschappelijke vraagstukken. Mediation past naadloos binnen een reeks SOM-interventies die ons bureau aanbiedt in het voorkomen, managen en oplossen van conflicten.

Mediation bij WesselinkVanZijst kan een zelfstandige opdracht betreffen voor twee of meerdere partijen. Mediation kan ook een aanvullende interventie zijn binnen een bestaande SOM en/of procesbegeleidingsopdracht voor één of meerdere opdrachtgevers. Annelies Claessens, Jeroen Medema en Stefan Szepesi zijn naast senior adviseur ook (gecertificeerd) mediator.

We richten ons op verschillende soorten mediation. In overheidsmediation gaat het over geschillen tussen bewoners, overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Bij interbestuurlijke of zogenoemde board room mediation bemiddelen we bij conflicten binnen of tussen bestuursorganen, zoals raden van bestuur of managementteams. Bij internationale mediation betreft het geschillen bij internationale instellingen of conflicten die aan weerzijde van een grens grote groepen treft.

Ons werk strekt zich uit van formele mediation tot informele bemiddeling en procesbegeleiding. In formele mediation volgen wij de standaarden en richtlijnen van het MfN en IMI met o.a. een getekende mediationovereenkomst en een vaststellingsovereenkomst (VSO) wanneer partijen tot afspraken komen. Bij beleidsbemiddellingis onze rol als bemiddelaar vrijer en zetten we veel instrumentarium uit het mediationvakgebied in.