De kracht van reconstructies

24 mei 2022
Ken je dat? Partijen werken samen, maar er hangt spanning in de lucht. Toch moeten ze met elkaar door want ze zijn van elkaar afhankelijk. Ze moeten gezamenlijk doelen bereiken maar het behalen van die doelen wordt in de weg gestaan door onderlinge frustraties en oud zeer. De moed zakt ze in de schoenen wanneer ze weer met elkaar aan tafel moeten. Dan is het misschien tijd voor een reconstructie clinic.

In het MGA-webinar van 9 mei jl. vertelt Martien Kuitenbrouwer hoe ze deze clinics begeleidt in tal van vastgelopen samenwerkingen of participatieprocessen. Als bestuurder voor de gemeente Amsterdam (2010-2014) zag Martien hoe de behoefte aan samenwerking
en participatie toenam, maar ook hoe moeizaam dat soms verloopt. In de jaren die daarop volgden ontwikkelde ze samen met de Universiteit van Amsterdam de reconstructie
clinic.

Het doel van de reconstructie clinic is om partijen te laten begrijpen in welke dynamiek ze terecht zijn gekomen zodat ze er van kunnen leren voor de toekomstige samenwerking.

Bij een reconstructie wordt de geschiedenis tussen partijen gestructureerd teruggespoeld.
Daarbij ligt de focus op kritieke momenten en gebeurtenissen die de partijen samen
hebben meegemaakt. De vraag daarbij is: welke kritieke momenten hebben er voor gezorgd dat de dynamiek veranderde? En hoe heeft dat uiteindelijk geleid tot een
samenwerking die vastliep?

Door deze vragen met de verschillende partijen te bespreken wordt langzaam maar zeker
een gedeelde geschiedenis zichtbaar. Maar partijen blijken die geschiedenis wel verschillend uit te leggen. Ze hebben er als het ware een verhaal omheen gebouwd waardoor eenzelfde gebeurtenis heel anders begrepen kan worden. Met name wanneer de complexiteit hoog is, en door de tijd heen deelnemers aan de samenwerking wisselen, wordt de kans groter dat verhalen over de gedeelde geschiedenis uiteen gaan lopen.

In het webinar legt Martien precies uit hoe ze zo’n clinic ontwerpt en praktisch organiseert.
Gedurende het proces beginnen zich verschillende referentiekaders af te tekenen. Ook wel ‘frames’ genoemd. Die frames zijn ten dele ontstaan door momenten uit het verleden en hebben een groot effect op de manier waarop situaties in het heden begrepen worden.
Acties van de ander worden vaak onbewust geïnterpreteerd vanuit dit frame. Maar bewustwording van deze frames stelt partijen in staat om de eigen vooroordelen te relativeren of te corrigeren. Bewustwording van andermans frame helpt om hun acties in een ander licht te zien.

Tijdens de clinic ontstaat er een beter begrip van elkaars referentiekader. Er zijn momenten van wederzijdse erkenning en gedeelde belangen worden benadrukt. Dat helpt de lucht te klaren, het stelt partijen in staat om elkaars gedrag beter te begrijpen en in de toekomst meer rekening met elkaar te houden. Dat voorkomt misverstanden en biedt een nieuwe voedingsbodem voor constructief samenwerken.

Martien Kuitenbrouwer is mede-oprichter en partner bij Public Mediation. Mocht je haar
webinar terug willen kijken, dan kan dat via deze link. Wil je meer weten over het MGA-netwerk, kijk dan op www.mga-netwerk.nl.


Auteur: Robin Schram