Artikel: Samen meer energie

16 maart 2020
‘Meestal kost dit soort bijeenkomsten energie, maar van deze krijg je juist energie.’

Dinsdag 3 maart jl. was de 12e
sectorbijeenkomst van het Lerend platform Energie & Omgeving (LEO). Heel toepasselijk hadden we dan ook 12 gesprekstafels met diverse onderwerpen binnen het thema: Smarticipatie, van ‘hoe dan?’ naar ‘dat kan!’

Na de plenaire aftrap door sprekers David Peters, Eefje Cuppen en Peter Schmeitz, praatten de deelnemers in kleine setting over waar het nou schuurt als het gaat om (burger)participatie. Over (succesvolle) samenwerking tussen overheid en stakeholders en een nieuw poldermodel. Maar onder andere ook over polarisatie, Overvecht aardgasvrij en de Omgevingsraad.

Nog niet eerder hadden we zoveel deelnemers als tijdens onze laatste sectorbijeenkomst. Terugkijkend op de afgelopen jaren en de doelen van LEO, is het goed om te zien dat we nog altijd voorzien in een behoefte. Wat LEO sterk maakt, is de betrokkenheid van onze leden die in vertrouwde sfeer kennis delen. Zoals de quote aangeeft (en wat we vaak terugkrijgen), gaan mensen vol energie en met meer kennis naar huis.

De eerste paar jaar hebben we met LEO veel aandacht besteed aan het inspireren van deelnemers om kennis met elkaar te delen over omgevingsmanagement om de energietransitie te versnellen. Ook netwerken en elkaar leren kennen waren telkens terugkerende aandachtspunten bij de organisatie van onze activiteiten. Inmiddels is er een vaste kern ontstaan en vragen onze deelnemers om het netwerk uit te breiden. Hoe meer perspectieven er aan tafel komen, des te interessanter de gesprekken en des te completer het beeld. En dat is nu precies de kern van de totstandkoming van LEO: de wens om diverse partijen uit de energiesector, (non-profit) organisaties en overheid bij elkaar te brengen en zo samen te werken aan de energietransitie en de omgeving.

Als programmamanager van LEO ben ik blij met en trots op wat we samen tot stand hebben gebracht. We hebben nog volop plannen en de reacties zoals op 3 maart zorgen ervoor dat niet alleen onze deelnemers, maar ook ik energie krijg van onze bijeenkomsten.

Auteur: Zita van Aggelen