Artikel: Dijken voor beginners

12 maart 2021
Dijken voor beginners
Wat kan je als burger, boer of buitenlui met een overheid die de dijk in jouw omgeving afkeurt?
Welke rol speelt kennis bij participatie over hoogwaterbescherming? Welk proces is nodig om bij ingewikkelde risicobeslissingen en complexe constructieve berekeningen aan omwonenden een realistische positie aan tafel te geven? Allemaal vragen waarop ‘Dijken voor beginners’ antwoord geeft. Collega Tom den Boer was initiatiefnemer en is een van de auteurs van deze publicatie die tot stand kwam in samenwerking met het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en met financiële steun van de WoW-prijs en bureau WesselinkVanZijst.

Klik hier om het boekje ‘Dijken voor beginners' te bestellen of mail naar info@wesselinkvanzijst.nl.
Meer lezen of de pfd van het boekje downloaden? Klik hier.

Het begon enkele jaren geleden toen Tom den Boer en Hans van Zijst in opdracht van het hoogheemraadschap een second opinion uitvoerden op het participatieproces van de zuidelijkste 2 kilometer van de Markermeerdijken, midden in de pittoreske dorpskern van Durgerdam. We adviseerden een andere aanpak, een herstart van het participatieproces in Durgerdam. Tom heeft dat vervolgens ingevuld met een intensief proces van burgerbetrokkenheid, in samenwerking met de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en Hollands Noorderkwartier. Daarbij zette hij in op kennisoverdracht vanuit het netwerk van het Hoogwaterbeschermingsprogramma naar de bewoners van Durgerdam toe. Er volgden avondcolleges over macrostabiliteit, zettingen, golfslagberekeningen en andere technische onderwerpen, die hielpen bij het begrip van de bewoners over nut en noodzaak van de aanpak van dit stukje Markermeerdijken. Uiteindelijk is een uitkomst bereikt die kan bogen op instemming van de omgevingspartijen. Dit proces won de WOW-prijs 2019 (Water ontmoet Water en H2O).
En dat bracht Tom op het lumineuze idee om zijn ervaringen op papier te zetten en ook anderen uit te nodigen daaraan een bijdrage te leveren. Het resultaat is een fraai vormgegeven publicatie die op een inzichtelijke wijze vertelt over de kernbegrippen van hoogwaterbescherming. Met interessante verhalen van ervaringsdeskundige burgers die betrokken waren bij dijkversterkingen. Met prachtige foto’s en verhelderende tekeningen. Ook dat is omgevingsmanagement, kennis verspreiden vanuit eigen ervaringen, informatie delen en inspiratie bieden.