Blog: Waarom burgerparticipatie het beste is wat je project kan gebeuren!

29 juni 2019
Er wordt veel gezegd en gesproken over burgerparticipatie. Sla de krant open en talloze tot de verbeelding sprekende voorbeelden (positief en negatief) vliegen je om de oren: Lelystad Airport, gasboringen in Groningen, asielzoekerscentra in Oranje, etc.

Het valt mij op dat organisaties participatieprocessen vaak zien als een ‘moetje’. ‘We moeten nu eenmaal draagvlak regelen’, of ‘dit project moet wel Raad-van-State-proof zijn’. Betrokken omwonenden, ondernemers en andere gebruikers van een gebied worden vaak ervaren als ‘lastig’.

Toch kunnen betrokken gebruikers van een gebied juist het beste zijn wat je project kan overkomen, en wel om 3 redenen:

Kritische blik van buiten. Omwonenden kunnen bijzonder kritisch zijn, zeker wanneer je project hen in het diepst van hun belang raakt. Deze kritiek leidt vaak tot moeilijke vragen en je wordt gewezen op hiaten in je project of onderzoek. Hoewel niet makkelijk (het gaat toch om het resultaat van jouw werk), hiernaar luisteren zorgt er juist voor dat je onderzoek beter wordt. Daarmee zijn deze criticasters ineens de beste tegenlezers!

Gebiedsexpert. De belanghebbende burgers in jouw project zijn vaak mensen uit het gebied waarin jouw project plaatsvindt. Jij bent daar te gast, komt eenmalig kijken. De omwonenden maken dit gebied dag in dag uit, jaren achtereen, mee. En zijn daarmee experts van het gebied. Zo waren het in een van mijn eigen projecten onlangs de omwonenden die mij wezen op een belangrijk samenwerkingsproject tussen verschillende overheden in het gebied, dat tot op dat moment volledig over het hoofd was gezien!

Inhoudelijk expert. Wat vaak niet wordt gezien, is dat het grootste deel van het leven van omwonenden en andere gebruikers van het gebied zich buiten jouw project afspeelt. Zo hebben de meeste burgers een baan en dus eigen expertise, die mogelijk van toegevoegde waarde is voor jouw project. In een recent project was een van de omwonenden expert op het gebied van het inrichten van online omgevingen. Vanuit mijn opdrachtgever bestond er geen sharepoint-achtige omgeving om buiten de grenzen van de organisatie bestanden te kunnen delen. Daarom heeft deze inhoudelijke expert de gedeelde omgeving voor ons ingericht en zelfs voor een deel beheerd!

Dus wanneer je weer een project met burgers als belanghebbenden treft, zie het niet als ‘moetje’, maar als het beste wat je project kan overkomen!

Auteur: Jeroen Medema