Presentatie: “NIMBY: gerechtvaardigd belang van de burger!?”

04 juli 2019
De komende jaren gaan steeds meer dijkversterkingen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma in uitvoering. Het tempo moet fors omhoog: we gaan meters maken! Dat was ook het thema van de Dijkwerkersdag 2019.

Waterprofessionals vanuit Rijkswaterstaat, de waterschappen, kenniswereld en het bedrijfsleven zochten elkaar op en gingen met elkaar op zoek naar nieuwe inzichten, inspiratie, verbindingen en innovaties. Bekijk hier de bijdrage van Hans van Zijst en leer van zijn ervaringen met burgerparticipatie bij dijkversterkingsprojecten!