Blog: Webinar met onderhandelingsexpert William Ury

14 december 2021
Op donderdagavond 11 november was de wereldberoemde onderhandelingsexpert William Ury virtueel in Nederland voor een anderhalf uur durende webinar ten bate van het Abraham Path Initiative. Ury is mede-oprichter en erevoorzitter van dit initiatief. Meer over API vind je hier.

Wiliam Ury is de coauteur van Getting-to-Yesdat hij begin jaren ’80 schreef met Roger Fisher. Het webinar bood een prachtige kans voor Mutual Gains Approach adepten om een van de grondleggers van deze aanpak te horen spreken over de ontwikkeling in zijn denken sinds 1981. Het werd een levendige interactie van vragen en antwoorden, dat zich maar moeilijk laat vatten in één blog. Toch vatten we hieronder aan de hand van een aantal quotes enkele hoogtepunten van deze avond samen.

  1. “Negotiation, like walking, is walking side by side in the same direction.” Het Abraham Path Initiative gaat onder meer over wandelen. En wat hebben wandelen en onderhandelen eigenlijk met elkaar gemeen? Best veel, volgens Ury. Zo is er nooit een recht of effen pad, er zijn altijd obstakels die je moet ontwijken en idealiter, zowel voor onderhandelen als bij het gezamenlijk wandelen, loop je zij aan zij in dezelfde richting.
  2. “Am I an optimist or a pessimist? I am actually a possibilist!” Vanuit zijn rijke ervaring vertelde Ury dat hij van dichtbij heeft gezien dat mensen, ook in de meest moeilijke situaties, de mogelijkheid hebben om conflicten te transformeren. Schijnbaar onoplosbare problemen, lijken dan toch opgelost te kunnen worden. Er is dus veel meer mogelijk dan je op voorhand voor mogelijk zou houden.
  3. “In retrospect, Getting to Yes did not go far enough!” Eigenlijk is een ‘mutual win’, winst voor beide partijen in een onderhandeling, niet genoeg. Er is nog een derde ‘win’ te behalen, namelijk de winst voor het grotere geheel. Of dat nou de winst voor de werkvloer, de maatschappij of de planeet is, we zouden best wel wat gedurfder mogen zijn in het zoeken naar oplossingen met de grootst mogelijke meerwaarde voor alle partijen. De ‘third win’ die voor iedereen werkt. Dat is uiteindelijk de enige echt duurzame oplossing.
  4. "If you leave out significant stakeholders, they become a blocking coalition that blocks your ability to get to yes." En daarom is het beter om deze partijen onderdeel te maken van de onderhandeling en om ook de ‘unseen allies’, ofwel de onbekende bondgenoten, te activeren. Zelfs in de moeilijkste, meest complexe onderhandelingen (hij noemde onder meer de afschaffing van Apartheid in Zuid-Afrika en de onderhandelingen met de FARC in Colombia), bleek de grootste kans op succes te liggen bij een oplossing die voor iedereen werkt.
  5. “The only way to deal with exclusionary forces is to include them.” Populisme en fake-news zijn hedendaagse trends, waar veel mensen mee te maken krijgen. Vaak worden hiermee maatschappelijke problemen vergroot en vermomd als onoplosbare problemen. Wat dan vervolgens leidt tot grote polarisatie. Volgens Ury ligt de oplossing in het vinden van een gezamenlijk verhaal, dat mensen bindt; op een inclusieve manier dus. In een gepolariseerde discussie zijn er twee type groepen: groepen die andere groepen buitensluiten en groepen die anderen juist proberen te includeren. En paradoxaal genoeg is de enige manier om de eerste groep (mensen die anderen buiten sluiten) mee te krijgen, om ze juist onderdeel van het proces te laten uitmaken.
  6. “Negotiators most important asset is to be trustworthy.” De belangrijkste kwaliteit van onderhandelaars is de eigen betrouwbaarheid en geloofwaardigheid. Ury stelt het vermogen om vertrouwen te bouwen centraal in zijn verhaal, de ultieme kerncompetentie. Hij illustreerde dit aan de hand van een verhaal van Lord Carrington.

En dan noteerden we ook nog de volgende inspirerende quotes:
  • “If you want to go fast in dealing with conflict, you've got to go slow.”
  • “We have to take care of people, because if we don't, we all lose. And if we do, we can all benefit.”
  • “You have to strengthen your alternative, if you want to equalize the power disparity.”

Ben je nu ook nieuwsgierig geworden naar dit webinar? Hij is in zijn geheel hier terug te kijken. Wil je meer weten over het Abraham Path Initiative, het initiatief is nu ook in Europa geland. Voor die website klik je hier.


Auteur: Jeroen Medema