Webinar Joint Fact Finding - meer dan antwoord op discussies over de feiten

14 november 2022
The Mutual Gains Netwerk is verheugd een nieuw webinar aan te kondigen dat plaatsvindt op maandag 28 november aanstaande. In dit webinar neemt Jeroen Medema u mee in de methodiek van ‘Joint Fact Finding’. Van origine is JFF een methodiek die wordt ingezet ten behoeve van het beslechten van kennisconflicten, met name wanneer partijen het niet eens zijn over de feiten.

Want als partijen het in het MGA-traject al niet eens kunnen worden over deze feiten, hoe moeten ze het dan ooit eens worden over de rest? Door onderwerpen echt samen te onderzoeken, ontstaat er een gezamenlijk beeld en gedeeld eigenaarschap.

Dat klinkt wellicht makkelijk, maar de praktijk is vaak weerbarstiger. Het JFF-model biedt enerzijds een aantal goede handvatten hoe hiermee om te gaan, maar laat anderzijds nog veel ruimte voor interpretatie. Tijdens het webinar worden daarom zowel theorie, als ook verschillende praktijkervaringen gedeeld en wordt er ingegaan op meer creatieve toepassingen van JFF om ook andere doelen te kunnen behalen. Want JFF is veel meer dan alleen een methodiek om kennisconflicten op te lossen.

Wil je deelnemen aan dit gratis webinar? Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Jeroen Medema schreef een publicatie over Joint Fact Finding aan de hand van een kennisconflict over een potentieel evenemententerrein in de gemeente Amsterdam. De digitale versie vind je hier.