Artikel: Online informatiebijeenkomsten hoogspanningsproject

20 juli 2020
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de landelijk beheerder van het hoogspanningsnet TenneT werken samen aan het project ‘Net op zee IJmuiden Ver Alpha’. Mogelijke aansluitlocaties zijn bestaande hoogspanningsstations in Geertruidenberg en Borssele. Als alternatief voor de inloopbijeenkomsten, die vanwege het coronavirus (COVID -19) niet kunnen plaatsvinden, heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met TenneT op 23 juni 2020 twee webinars georganiseerd. Onze collega Thijs Kraassenberg heeft deze als onafhankelijke host begeleid. De webinars zijn belangrijk omdat ze uitleg geven over de keuze van de tracés voor de kabelroutes Net op zee Geertruidenberg en Borssele. De Integrale Effecten Analyses (IEA) lagen tot 10 juli ter inzage voor openbare raadpleging. 

Zie de links naar de webinars Geertruidenberg en Borssele en de bijbehorende presentaties
Geertruidenberg en Borssele.