Artikel: SOM Online

04 mei 2020
Wij geloven in blended learning, zowel live als online. Blended learning is een mix van synchroon en asynchroon leren. Alle informatie die eerst is voorbereid en later wordt afgespeeld of toegepast, zoals een online tutorial of een podcast noemen we asynchroon. Synchroon is een online vergadering of seminar. Door ons internationale werk en de samenwerking met het Consensus Building Institute in Boston werken wij al 10 jaar online. Coronamaatregelen leiden nu tot een versnelling in de verdieping van ons online aanbod. We delen graag onze ervaringen met je.

Veranderende houding opdrachtgevers
We zijn vertrouwd met Skype en Zoom, maar het organiseren van webinars en het aanbieden van een platform voor blended learning gebruikten we maar beperkt. In de eerste weken van de Coronamaatregelen bleken opdrachtgevers voor advieswerk en trainingen terughoudend te zijn om over te stappen naar online toepassingen. Dat komt deels omdat het onbekend is, deels omdat de maatregelen van korte duur leken te zijn. Negatieve berichtgeving over de dataveiligheid van ZOOM hielp ook niet.

Nu duidelijk is dat we voor een aanzienlijk langere tijd in de anderhalvemetersamenleving zullen werken, merken wij dat de aanvankelijke twijfel plaats maakt voor nieuw realisme. Sommige organisaties kiezen inmiddels vol voor online, anderen zijn bereid te gaan experimenteren. De eerste online trainingen zijn inmiddels door ons gegeven. Door synchroon en asynchroon leren tegelijk aan te bieden kunnen we een mooi programma samenstellen dat rekening houdt met de beperkte aandachtsspanne bij online leren. Daarom bouwen wij ons programma op in blokken van maximaal 2 uur synchroon online en daarna asynchroon werken aan opdrachten, al dan niet in subgroepen on- of offline.

SOM Leerplatform
Het online leerplatform van de SOM Academie ondersteunt het gehele trainingsprogramma. Hier kunnen cursisten inloggen en chatten, kennis met elkaar delen, samenwerken aan opgaven, opdrachten ophalen, achtergrondinformatie vinden, toetsen doen of bijvoorbeeld programmaonderdelen terugkijken.

In de ‘agenda’ staan alle bijeenkomsten vermeld: van live trainingen, online training, seminars, vragenuurtjes, coaching sessies, intervisie bijeenkomsten etc.. Onder ‘docs’ vinden deelnemers hun persoonlijke en hun gezamenlijke postbus met informatie en documenten die zij van trainers en medecursisten ontvangen.

Meetings en Webinars
De trainingssessies geven we via de bekende kanalen: Zoom, MS Teams en Cisco Webex. Zoom is qua functionaliteit en toegankelijkheid het best bruikbare kanaal, maar de twijfel over dataveiligheid maakt de inzetbaarheid minder. MS Teams en Webex bieden ook de mogelijkheid om met break-out groepen te werken, maar MS Teams werkt minder makkelijk, mede vanwege het beperkte aantal personen dat tegelijkertijd in beeld wordt gebracht.

Een belangrijke factor in de inzet van deze platforms is de (on)bekendheid van de werking bij deelnemers. Het eerste kwartier van een sessie gaat vaak op aan het opstarten en afspraken maken over de online gedrags- en spelregels. Sommige deelnemers zijn zeer bedreven, terwijl anderen moeite blijven houden met het gebruik van camera of microfoon. Vermoedelijk wordt dat de komende periode steeds beter door de gedwongen ervaringen van thuiswerk in Coronatijd. En dan wordt deze vorm van trainingen een prima onderdeel van het ‘nieuwe normaal’.

Wij hebben veel opdrachten en simulaties inmiddels vertaald naar online. Dus de X/Y-game spelen we online, we maken stakeholder- en issue-inventarisaties en cases worden in video aangeleverd. Wij zijn verrast hoe leuk, positief en interactief deze sessies zijn. Er zijn tal van digitale whiteboards (zoals de door ons gebruikte applicatie Mural voor Canvassessies Omgevingsmanagement; zie het aparte artikel in deze nieuwsbrief) beschikbaar die net als Google Docs simultaan toegang bieden aan deelnemers zodat je met elkaar kunt werken aan matrices en analyses; al dan niet ondersteund door applicaties als de Mentimeter voor snelle opiniepeiling en prioriteitsstelling. Het werkt en wij zijn best wel tevreden over digitaal trainen, zeker gezien de snelle leercurve die we hebben doorleefd.

Online Consensus Building
Online onderhandelen, consensus bouwen of conflictoplossende gesprekken vragen een andere voorbereiding dan trainingen. Van het grootste belang is dat de beeld- en geluidsverbindingen goed zijn, zodat iedereen elkaar goed kan zien en verstaan. Niets is zo vervelend dan om iemand die boos of emotioneel is, drie keer te moeten vragen wat hij/zij zegt. Maar voorbij deze praktische problemen: het werkt wel. Waarschijnlijk ook omdat er nu geen alternatief is. Mensen ergeren zich minder aan de gebrekkige communicatie omdat een live gesprek nu onmogelijk is. Dat wordt hopelijk snel weer anders. Dit soort gesprekken zal dan toch bij voorkeur live gevoerd worden met inachtneming van de anderhalvemeterregel.

Auteur: Marc Wesselink