Webinar Culturele barrières bij het toepassen van het Mutual Gains gedachtegoed

16 maart 2021
Het MGA-netwerk organiseert dit jaar een aantal gratis toegankelijke webinars via Zoom. Na het webinar over (mis)understandings about BATNA door prof. Lawrence Susskind is het nu de beurt aan Frans Evers.

Laat je inspireren door de inzichten van vooraanstaande deskundigen op het gebied van de toepassing van de Mutual Gains Approach en doe actief mee in het gesprek. Het tweede webinar gaat over:

Culturele barrieres bij het toepassen van het Mutual Gains gedachtegoed door Frans Evers
Dinsdag 6 april van 19.30 tot 20.30 uur

Frans Evers neemt je mee langs (culturele) obstakels die tijdens onderhandelingen een rol kunnen spelen, waar wij ons vaak niet bewust van zijn. Juist het actieve bewustzijn hiervan en de wijze hoe hiermee om te gaan, spelen een doorslaggevende rol in het wel of niet slagen van (internationale) onderhandelingen. Frans gaat in op onderhandelingslessen met inspirerende voorbeelden uit zijn jarenlange praktijk als onderhandelaar en beleidsbemiddelaar. Ze leren ons een (nog) beter voorbereide onderhandelaar te zijn.

Mr. Frans Evers heeft als onderhandelaar en onafhankelijk voorzitter ruim 40 jaar ervaring in binnen- en buitenland. Hij heeft stakeholders gezamenlijk tot oplossingen gebracht van conflicten die voorheen niet oplosbaar leken. Samen met Susskind licht hij in ‘Het Kan wel! Bestuurlijk onderhandelen voor een duurzaam resultaat’ de vele aspecten van het Mutual Gains gedachtegoed toe met praktijkvoorbeelden in Nederland. In diverse functies bij de rijksoverheid leidde hij onderhandelingen over milieubeleid en wetgeving en internationaal o.a. in verband van de EU, de OESO en de VN. Als Directeur-generaal van de RGD werkte hij aan de verbetering van de samenwerking met marktpartijen. Als hoofddirecteur van Natuurmonumenten was hij o.a. betrokken bij onderhandelingen over de aanleg van IJburg en de Tweede Maasvlakte. In binnen- en buitenland geeft hij trainingen en colleges over MGA binnen overheidsorganisaties, NGO ’s, het bedrijfsleven en aan vele universiteiten.

Terugkijken

Via deze link kun je het webinar terugkijken.

Volgende webinars

Maandag 10 mei van 19.30 tot 20.30 uur | Self knowledge as a source of power in negotiations Barbara Oliveira, Master Integral Coach, Founder of the Collaboration Lab and member CBI Global network.
Maandag 7 juni van 19.30 tot 20.30 uur |  Resolving Land and Energy Conflicts Patrick Field, Managing director of CBI and associate director of the MIT-Harvard Public Disputes Program.

Houd de website van het MGA-netwerk in de gaten om te zien wanneer de inschrijving hiervoor geopend is.

Deze webinars worden mogelijk gemaakt door het MGA netwerk, P2, Antea Group en WesselinkVanZijst