State of Conflict 2023

11 december 2023
Op donderdag 23 november vond de zesde editie van de jaarlijkse State of Conflict conferentie plaats in Amsterdam. Met meer dan tachtig deelnemers was het een bruisende en geslaagde dag vol kennisdeling en -ontwikkeling. Onder andere omgevingsprofessionals, academici, studenten, mediators en humanitaire medewerkers kwamen bijeen in de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam om zich te buigen over vragen rondom het onderwerp: “Beyond the Stable State”.

Terwijl de wereld verandert, veranderen de verwachtingen van burgers over de rol van professionals en publieke instituties, waardoor huidige rollen en routines niet meer overeen lijken te komen met de uitdagingen van de realiteit. Daarbij kunnen we niet meer uitgaan van een stabiele staat, die op zulke momenten van transformatie niet meer zo stabiel lijkt. Hoe gaan we als professionals om met veranderende verwachtingen? En hoe worden we zelf onderdeel van een mogelijke transformatie?

De discussie rondom de (in)stabiele staat werd ingeleid door Alexander Rinnooy Kan, David Laws en Fleur Ravensbergen, gevolgd door twee rondes met werksessies rondom verschillende sub-thema’s. Binnen deze werksessies werd er ingezoomd op modellen, studies en onderwerpen uit het werk van de sprekers, en werden er dialogen gevoerd over de praktische ervaringen van deelnemers, de uitdagingen waar deelnemers tegenaan lopen en werd er gebrainstormd over mogelijke toekomstperspectieven en nieuwe vragen.

Mart Scheepers en Robin Schram van WesselinkVanZijst bespraken tijdens de tweede ronde onder het thema “Bridging the Gap” de potentie van het AARC-model. AARC, wat staat voor Acknowledgement, Agency, Reciprocity en Clarity, is een model dat door het Consensus Building Institute is ontwikkeld als leidraad om de dialoog tussen stakeholders op een waardige manier te voeren. Het model is ontwikkeld in een context van instabiele instituties in Latijns-Amerika en is mogelijk ook in Nederland goed toepasbaar in situaties waarin het vertrouwen in de overheid laag is. Met deelnemers hebben Robin en Mart verkend of AARC de juiste toetsstenen biedt om de waardigheid van een dialoogproces te beoordelen en bij te sturen.

De dag eindigde met een world café en een borrel, waar inzichten van de dag en verdere vragen voor de toekomst besproken werden. Leidend was de vraag: wat voor inzichten kunnen we meenemen in ons werk om het schip te helpen repareren, of zelfs transformeren? Al met al bood het delen van ervaringen en ideeën gedurende de dag inspiratie voor de toekomst, waarin professionals met een frisse blik en vanuit verscheidene perspectieven verder kunnen werken aan hun omgang met en de transformatie van de (in)stabiele staat.

Een volledig verslag van de conferentie is binnenkort te vinden op de website van Public Mediation.