Mart Scheepers geeft webinar Mutual Gains Netwerk

23 oktober 2023
Op 30 oktober aanstaande laat Mart Scheepers zijn licht schijnen over de rol van de onafhankelijke procesbegeleider in onderhandelingen. Hij wordt geïnterviewd door Monique Geerdink. Het webinar is er een uit de reeks van het Mutual Gains Netwerk en duurt van 19:30 – 20:30 uur.

Onder de titel “Onafhankelijke (bege)leiding?!” duikt Mart in het verschijnsel van de onafhankelijke voorzitter, procesbegeleider, bemiddelaar of hoe deze rol in een proces ook wordt genoemd. Deze persoon is van buiten de kring van onderhandelende partijen en wordt meestal betaald door één van de partijen. Die partij heeft kennelijk belang bij het bereiken van een uitkomst. In de Amerikaanse literatuur wordt die opdrachtgever convener genoemd. Soms ook wordt van een projectleider verwacht dat hij min of meer onafhankelijk optreedt. Maar hoe pak je dat in de praktijk aan, onafhankelijk zijn? Wat als je opdrachtgever een bepaalde inhoudelijke oplossing of procesaanpassing wil? En wat als jij zelf ziet dat een bepaalde oplossing voor alle partijen heel goed zou zijn, grijp je dan in? Onafhankelijk, neutraal, onpartijdig… begrippen waar niemand tegen zal zijn, maar hoe geef je er in de praktijk invulling aan?

Wil je hier bij zijn en meepraten geef je dan hier op. Deelname is gratis.