Videocollege: De toekomst moet je verdienen

13 oktober 2015
Marc Wesselink heeft voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een videocollege opgenomen in het kader van de ontwikkelingen rond de Omgevingswet. In zijn college vertelt hij hoe besluitvormingsprocessen beter, efficiƫnter en effectiever kunnen worden ingericht. Vroegtijdige dialoog is de basis van goed omgevingsmanagement.

De samenleving is veranderd. Inwoners zijn mondiger, hebben eenvoudig toegang tot meer informatie dankzij de online beschikbaarheid ervan etc. Ze zijn daardoor een serieuze gesprekspartner en eisen betrokken te worden bij projecten en de besluitvorming.

Marc legt in zijn college uit dat er vier bouwstenen zijn voor professioneel belangenmanagement. Te beginnen met werken vanuit een visie. Daarvoor is de Mutual Gains Approach ontwikkeld die helpt bij het zoeken van oplossingen op basis van de belangen in het gebied en het onderling vertrouwen tussen partijen helpt versterken. Daarna volgt een haalbaar plan van aanpak om het belangenmanagement naar een hoger niveau te tillen. Uitgangspunt daarbij is dat het vraagstuk een oplossing verdient.

De derde bouwsteen gaat over de vaardigheden die nodig zijn om vertrouwen te bouwen, conflicten op te lossen op basis van belangen en samen tot oplossingen te komen. Die verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de omgevingsmanager. Omgevingsmanagement is een organisatiecompetentie! De vierde bouwsteen gaat over het verankeren van het omgevingsmanagement in de organisatie. Het vasthouden en toegankelijk maken van de collectieve kennis van omgevingsissues en stakeholders. Maar het gaat ook over het borgen van de randvoorwaarden: omgeving een plek geven in missie, visie en strategie. Taken en verantwoordelijkheden beleggen, een toolbox ontwikkelen en bijvoorbeeld HR betrekken bij het werven en ontwikkelen van de benodigde competenties.

Zie hier het volledige college.