State of conflict 23 november 'Beyond the stable State'

24 oktober 2023
Uitnodiging State of Conflict
Het Public Mediation Programme (PMP) van de Universiteit van Amsterdam, Public Mediation (PM) en WesselinkVanZijst willen je graag uitnodigen om deel te nemen aan de zesde editie van de jaarlijkse ‘State of Conflict’ conferentie.


Datum: donderdag 23 november 2023
Tijd: 09.30 - 16.30 uur
Locatie: Doelenzaal van de Universiteit van Amsterdam
Thema: 'Beyond the Stable State'
Kosten: € 75,- (incl. koffie, lunch en borrel)

Er zijn nog een paar laatste plaatsen beschikbaar, dus wil je mee reflecteren met een gevarieerde groep vakmensen, professionals en academici op de wijze waarop conflict zich in de hedendaagse maatschappij manifesteert en hoe we daarmee omgaan? Registreer je dan hier om een plaats te bemachtigen.

Thema 2023: ‘Voorbij de stabiele staat’ Heb je wel eens het gevoel dat de wereld blijft veranderen en we dit proberen bij te houden? De uitdagingen die deze veranderingen met zich meebrengen zijn zelden duidelijk of direct. We zien ze door een waas van mislukkingen en conflicten die ontstaan als professionele rollen en organisatorische routines op de proef worden gesteld. Deze rollen en routines lijken plotseling niet in overeenstemming te zijn met de problemen waarmee we worden geconfronteerd en de verwachtingen die anderen hebben over wat gepast en noodzakelijk is. Deze snelle veranderingen en uiteenlopende verwachtingen kunnen ons zelfvertrouwen aantasten en ons in vertwijfeling brengen over onze rol.

Wij verwachten dat dit beeld herkenbaar zal zijn voor professionals en ambtenaren die te maken krijgen met burgers wiens verwachtingen over hun rol en invloed zijn veranderd. We denken dat het zal resoneren bij vakmensen die druk bezig zijn met het herstellen van het vertrouwen in hun interacties met het publiek. En we verwachten dat het bekend in de oren zal klinken voor individuen en organisaties die proberen hun rol opnieuw vorm te geven in een samenleving die langs veranderende lijnen polariseert.

Met het voorgaande in gedachten nodigen we je uit voor de conferentie van 2023 ‘State of Conflict’. In de gesprekken die we voeren streven we naar praktische inzichten over de veranderende realiteit waarmee beleidsprofessionals in hun dagelijkse werk worden geconfronteerd. Gedurende de dag zullen we elkaar en onszelf afvragen wat onze rol is als professionals, ambtenaren en academici die werken aan – of naast – conflictoplossing tijdens deze periode van maatschappelijke verandering. Welke inzichten kunnen we bieden en welke rol kunnen we spelen om het schip weer op te bouwen terwijl we ermee blijven varen?

PROGRAMMA
Met een welkomstwoord van Alexander Rinnooy Kan en een introductie door David Laws, Fleur Ravensbergen en gastcommentatoren

Groepsessies: 6 kleine interactieve sessies over 3 kernonderwerpen
Wij zullen, zoals voorgaande jaren, kleine groepsessies organiseren met als doel praktische ervaringen uit te wisselen met elkaar. De sessies met verschillende thema’s bieden gelegenheid om te reflecteren en met elkaar in gesprek te gaan. De middagsessies volgen op de discussies in de ochtend.

  • Omgaan met het verleden

Vakmensen die op binnenlands en transnationaal terrein werken hebben in toenemende mate te maken met problematische relaties die hun oorsprong vinden in eerdere ervaringen van wantrouwen en omstreden gedrag. In dit soort omstandigheden is het niet redelijk om de dag van vandaag te zien als de rest van ons leven. Vooruitgang impliceert het aangaan van dit onrustige verleden. Relaties, inclusief democratische relaties, dienen te worden hersteld. Maar hoe?
Deze sessie wordt gegeven door Martien Kuitenbrouwer, Nanke Verloo, Gijsbert van Iterson Scholten en Simone Remijnse

  • Werken in de context van wankele instellingen

Een uitdaging die de binnenlandse praktijk steeds meer deelt met het werk in kwetsbare staten is de vraag hoe we vooruitgang kunnen boeken als de instellingen waarin we werken zelf instabiel zijn geworden. Hoe kunnen en moeten we reageren als de legitimiteit van gevestigde praktijken en instellingen niet langer als zodanig wordt geaccepteerd, maar door ons werk moeten worden gecreëerd en vernieuwd?
Deze sessie wordt gegeven door Ana Rojo Fierro, Brunila Pali, Mart Scheepers en Robin Schram

  • Het forum aanpassen aan de ophef

Maatschappelijke uitdagingen zijn zeer divers en kant en klare oplossingen bestaan niet. Toch hebben de betrokken partijen een voorkeursoplossing in gedachten. Deze komen niet noodzakelijk overeen. Een participatieve benadering van het aanpakken van urgente maatschappelijke kwesties vereist daarom een collectief onderzoeksproces. Hoe kunnen we grip krijgen op ‘de ophef’ die alle partijen ervaren en hoe gaan we te werk bij het ontwerpen van een forum, of een combinatie van forums die passend zijn om de ophef aan te pakken?
Deze sessie wordt gegeven door Wouter Mensink