Artikel: Week voor de Dijkwerkers

29 juni 2021
Hans van Zijst was 21 juni te gast in de opening van de Week voor de Dijkwerker. Op uitnodiging van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) van Rijkswaterstaat en de waterschappen sprak hij over participatie, meekoppelkansen en het boekje ‘Dijken voor beginners’.

Onder leiding van gespreksleider Anouschka Laheij gingen Hans van Zijst, Martin Schepers (programmamanager Waterveiligheid Aveco de Bondt), Ate Wijnstra (Projectmanager HWBP Waterschap Noorderzijlvest) en Els van Grol (projectdirecteur Sterke Lekdijk HDSR) het gesprek aan over issues en dilemma’s uit de praktijk. Het gesprek was onderdeel van de opening van de Week voor de Dijkwerker en vond plaats op Fort Lent bij Nijmegen. Hans gaf aan dat hij verwacht dat participatie in de toekomst hybride zal worden/blijven. Nog steeds een avond in het dorpshuis, maar daarnaast inzet van digitale middelen om met name de doelgroep jongeren de gelegenheid te bieden mee te doen zonder op een vast moment naar een vaste locatie te komen. Die avond in het dorpshuis blijft belangrijk, want daar voel je de dynamiek en het drama van de impact van de voorgenomen dijkversterking op het publiek: “Dat moet je jezelf gunnen!”.

Over meekoppelkansen zei Hans: “Je bekijkt het als een kans; eerst kijken of het kan en dan bespreken onder welke voorwaarden je het kan realiseren”. Als je een meekoppelkans beschouwt als risico gaat het niet gebeuren. Hij verwees vervolgens naar tafelgenoot Ate Wijnstra die bij het dijkvak Delfzijl – Eemsmond maar liefst 5 meekoppelkansen wist te realiseren, waaronder twee die een nuttige proef waren van de Projectoverstijgende Verkenning Waddenzeedijken van HWBP. De heer Wijnstra lichtte vervolgens toe waarom dat bij Waterschap Noorderzijlvest kon.

De talkshow bood ook een mooie kans om opnieuw aandacht te vragen voor ‘Dijken voor Beginners”, de publicatie van HWBP en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, mede mogelijk gemaakt door WesselinkVanZijst, waarin verschillende faalmechanismen van dijken op een inzichtelijke wijze worden toegelicht. Medepanellid Martin Schepers was zowel bij dit boekje als bij de uitleg van faalmechanismen aan de bewoners van Durgerdam betrokken.

Wil je de hele startbijeenkomst van de Week voor de Dijkwerker terugzien, klik dan hier.


Auteur: Hans van Zijst