nl / en

Kenniscentrum SOM en MGA

WesselinkVanZijst heeft zich ontwikkeld tot een kenniscentrum over professioneel belangenmanagement en strategisch omgevingsmanagement. Als ontwikkelaar van SOM hebben wij veel kennis vergaard over onderhandelen, stakeholder- en issuemanagement, interventiemethoden, etc. Het Handboek Strategisch OmgevingsManagement (Wesselink en Paul, Kluwer, 2010) beschrijft de SOM-methode. Verbinden met Vertrouwen is een hands-on handleiding voor interactieve beleidsvorming in de publieke sector (Nuiver, van Zijst, e.a., Van Gorcum, 2008).

De digitale versie van onze publicatie over Joint Fact Finding kan opgevraagd worden door ons een mail te sturen.

 

SOM/MGA bibliotheek

De verzameling boeken en tijdschriftartikelen is zo groot dat er inmiddels een bibliotheek is ontstaan die vanaf 2014 ook door derden kan worden geraadpleegd. U bent van harte welkom.

SOM SET

Wij hebben de webapplicatie SOM SET ontwikkeld, die het mogelijk maakt om met meer mensen tegelijk, waar dan ook, op vrijwel elk device, informatie over stakeholders en issues in te voeren en te raadplegen. SOM SET genereert automatisch overzichten en rapportages. SOM SET is inmiddels in gebruik bij verschillende ministeries, gemeenten en waterschappen.

Canvas Omgevingsmanagement

Het Canvas Omgevingsmanagement biedt teams en organisaties een praktisch hulpmiddel om het omgevingsmanagement bij de start van een opgave samen in te richten. Er wordt een structuur en werkwijze geboden om gezamenlijk de essenties te bepalen van het omgevingsmanagement. Het instrument is voor iedereen toegankelijk en te gebruiken.

Hier kunt u de Canvas voor eigen gebruik downloaden.