Een selectie van de beste artikelen van de afgelopen jaren

Hieronder vind je publicaties over ons advieswerk. Soms hebben we deze zelf geschreven, soms zijn het interviews of artikelen in (relatie)magazines van onze opdrachtgevers of een vakblad. Deze publicaties geven je inzicht in onze visie, onze uitgangspunten en onze aanpak, dikwijls aan de hand van een concrete casus waarover wij mochten adviseren of waarover wij de leiding hadden. Het is een mooie bloemlezing van tien jaar WesselinkVanZijst. Laat je inspireren!
Transparantie in het publieke domein
5 december 2023

Transparantie in het publieke domein

Dijken voor beginners
Hoogwaterbeschermingsprogramma, 2021

Dijken voor beginners

Kennisconflicten voorkomen met Joint Fact Finding
Tijdschrift Milieu, november 2019

Wat zijn de kansen voor milieueffectrapportage?

Van SOM naar SOMCOM
Landelijke Omgevingsmanagementdag (LOMD) oktober 2020

What's next: van SOM naar SOMCOM

Boze burgers en ambtelijke routine langs de Durgerdammerdijk
Landelijke Omgevingsmanagementdag (LOMD) juni 2019

Hernieuwd participatieproces best practice voor de Omgevingswet

Wunderline: van spoorverbinding naar versterking van de regio
Landelijke Omgevingsmanagementdag (LOMD) juni 2019

Meerwaarde & consensus creëren voor een grensoverschrijdend infraproject

Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, oktober 2017

Ruimte om te groeien en meer…

Tegengestelde belangen verenigen
Het Waterschap nr. 12, december 2017

Strategisch Omgevingsmanagement voor een nieuw peilbesluit

Eerstelijnszorg ‘speelbal’ in de decentralisatiegolf
De Eerstelijns, november 2015

Wake-up call: kom op voor de belangen van professional en patiënt

SOM is basis voor duurzame relatie met al je stakeholders
Management Executive, februari 2014

Aanpak Strategisch OmgevingsManagement wint terrein