nl / en

Nieuws

Maak de slapende hond wakker!

Het gezegde “Wat niet weet, wat niet deert” is in onderhandelingen een veelgebruikt dogma. Volgens Sun Tzu en Nicoló Macchiavelli is het volstrekt geoorloofd om de eigen positie te versterken door informatie achter te houden voor de andere partijen. Je kunt ‘winnen’ door de andere partij, bij voorkeur aangeduid als de tegenstander, dom te houden, […]

Lees meer

Masterclass Verbindend Onderhandelen 28-30 augustus 2019 bij p2

Behoefte aan verdieping en inspiratie? Aan het einde van de zomervakantie kan dat weer met de masterclass Verbindend Onderhandelen bij p2. Elk jaar verkennen we de randen van het vakgebied van MGA en procesmanagement. In 2019 staat het thema De theorie van de praktijk centraal. De praktijk is vaak weerbarstiger dan de theorie. Daarom delen Marja van Schie […]

Lees meer

Masterclass Omgevingsmanagement bij Dijkwerkersdag 2019

Onder de titel “Wat weet die burger nou van dijken?” gaf Hans van Zijst gisteren een Masterclass Omgevingsmanagement tijdens de Dijkwerkersdag 2019 in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Voor een gehoor van ruim 150 dijkwerkers die samen invulling geven aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), ging hij in op het wakker maken van slapende honden, het […]

Lees meer

Locatiekeuze voor energieopwekking kan licht ontvlambaar zijn

In zijn nieuwste boek ‘Resolving Land and Energy Conflicts’ geeft Patrick Field (directeur van het Consensus Building Institute in Boston/Cambridge) een indrukwekkende inkijk in de issues rond het effect van energieopwekking op het Amerikaanse landschap. Conflicten gaan over gezondheid, milieueffecten, horizonvervuiling en industrialisatie van het landschap. Het maakt niet uit of het om olie en […]

Lees meer

Vierde lichting SOM Leiderschap/Professional afgestudeerd

Op 14 februari 2019 reikten Marc Wesselink en Hans van Zijst certificaten uit aan de deelnemers van de vierde editie van SOM Leiderschap/SOM Professional. Elke deelnemer pitchte zijn of haar persoonlijke ervaringen en inzichten ten overstaan van de eigen leidinggevende of sponsor. Jacco van der Tak hield een keynote-speech over de rol van strategisch omgevingsmanagement […]

Lees meer

Speel mee met Harvert, en oefen met de nieuwe Omgevingswet!

“Het is november 2021. De nieuwe Omgevingswet is begin dit jaar ingevoerd. De gemeenteraad heeft in 2020 een Omgevingsvisie Harvert vastgesteld. Er wordt nu toegewerkt naar het maken van het Omgevingsplan voor heel Harvert. Het Ontwerp Omgevingsplan Harvert wordt door het college open besproken met de bewoners en ondernemers van Harvert om samen te komen […]

Lees meer

Herstel van de (verloren) kunst van fatsoen: interview met David Fairman in de New York Times

David Fairman is directeur van het Consensus Building Institute in Boston/Cambridge, onze Amerikaanse partner. In een recent interview in de New York Times geeft hij zijn visie op een aantal ontwikkelingen in het Amerikaanse publieke debat. Onder de titel ‘Herstel van de (verloren) kunst van fatsoen’ zegt David dat je in de toenemende polarisatie in […]

Lees meer

Class of 2018 in Boston

Afgelopen week hebben elf deelnemers aan de Leergangen SOM Leiderschap en SOM Professional een driedaagse training in Boston Cambridge gehad.

Lees meer

Nieuwe release SOM SET

Onze online tool SOM SET (zie www.somset.nl) heeft een grote update gekregen. Samen met het Havenbedrijf Rotterdam hebben we nieuwe functionaliteiten ontwikkeld, wat het werken met SOM SET nog rijker en makkelijker heeft gemaakt.  Het gaat om de volgende nieuwe functionaliteiten: Het participatieniveau per stakeholder heeft een meer prominente plek gekregen in SOM SET. Je […]

Lees meer

Training SOM voor rentmeesters

In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) organiseert WesselinkVanZijst een tweedaagse training Strategisch OmgevingsManagement, speciaal gericht op de brede praktijk van rentmeesters. De training vindt plaats in Conferentiecentrum Woudschoten in Zeist. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! Nadere informatie over de training vind je hier. Data: 9 en 20 november 2018. Aanmelden kan […]

Lees meer

Leiderschap en vakmanschap voor stakeholdermanagers

Marc Wesselink is met veel plezier gastdocent bij deze training van TwynstraGudde. Ben je aan de slag in een project, programma of binnen de organisatie om partijen aan elkaar te verbinden en belangen samen te brengen? En wil je een echte stap in je persoonlijke leiderschap zetten, zodat je effectiever bent in een complexe omgeving, […]

Lees meer

Blog: 3 redenen waarom burgerparticipatie het beste is wat je project kan gebeuren!

Er wordt veel gezegd en gesproken over burgerparticipatie. Sla de krant open en talloze tot de verbeelding sprekende voorbeelden (positief en negatief) vliegen je om de oren: Lelystad Airport, gasboringen in Groningen, asielzoekerscentra in Oranje, etc. Het valt mij op dat organisaties participatieprocessen vaak zien als een ‘moetje’. ‘We moeten nu eenmaal draagvlak regelen’, of […]

Lees meer

Blog: Nieuwe tool Canvas Omgevingsmanagement

Op 9 maart werd het nieuwe boek Canvas Omgevingsmanagement gepresenteerd. Onze collega Thijs Kraassenberg schreef dit boek samen met Johanneke de Lint en Roelof Benthem. Het boek biedt een verdieping van het omgevingsmanagement vak en praktische handvatten om zelf middels een gezamenlijke werksessie een canvas te vullen: de belangrijkste elementen van een omgevingsplan op één […]

Lees meer

Waterschap boekt succes met SOM

Meer dan tien jaar geleden liep de uitvoering van het peilbesluit in polder De Wijk spaak: veel tegengestelde belangen, onvoldoende bewijs dat de natuur niet geschaad zou worden en te hoge uitvoeringskosten. In 2015 startte het Hoogheemraadschap van Rijnland met Strategisch OmgevingsManagement om samen met de omgeving een peilbesluit voor te bereiden. Doel: een oplossing […]

Lees meer

Canvas Omgevingsmanagement: SOM-plan op één A0

Hoe zorg je ervoor dat je de omgeving rondom een complexe opgave scherp in beeld krijgt? Dat issues en kansen snel helder worden? En dat je een kansrijk proces inricht waarin duidelijk is wie welke rol heeft? Met het Canvas Omgevingsmanagement werk je samen met teamgenoten, collega’s en management aan een professionele start van een […]

Lees meer

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

WesselinkVanZijst heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een publicatie geschreven over de ervaringen met Strategisch Omgevingsmanagement in het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). Aan de hand van een historische beschouwing van tien jaar PMR en vijf interviews met belangrijke spelers uit verschillende perioden wordt geschetst hoe de economische ontwikkeling van de Rotterdamse […]

Lees meer

Community of Practice – Spiral Dynamics

Op dinsdag 21 maart was de eerste bijeenkomst van de WesselinkVanZijst Community of Practice (COP) met als onderwerp Spiral Dynamics. Het doel van de COP is om met de adviseurs die verbonden zijn aan WesselinkVanZijst ervaringen uit te wisselen en op onderwerpen te verdiepen. Spiral Dynamics Integral (SDi) is een theoretisch en pragmatisch model dat […]

Lees meer

Maasvlakte: Kijkje in de keuken? Dat kan 18 april! Meld je nu aan

PMR (Project Mainport Rotterdam) Maasvlakte 2 Ruimte voor de toekomst, een kijkje in de keuken Dinsdag 18 april 2017 | 12.00 tot 18.00 uur LEF future centre, Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht U kunt zich tot 7 april aanmelden via een e-mail aan ln.mn1558609025einim1558609025@namt1558609025la.al1558609025leina1558609025d1558609025 De ontwikkeling van Maasvlakte 2 is veel meer dan alleen het […]

Lees meer
Lerend Platform Energie en Omgeving

Oprichting Lerend platform Energie en Omgeving (LEO)

Lerend Platform Energie en Omgeving Gisteren was een geslaagde bijeenkomst over Energie & Omgeving met veel bestuurders uit de energiesector en Minister Henk Kamp, met als resultaat de oprichting van het Lerend platform Energie & Omgeving (LEO). Zita van Aggelen heeft dit proces begeleid. Samen met de initiatiefnemers heeft dat geresulteerd in het oprichting van LEO; een […]

Lees meer
Opleidingen

Opleidingen SOM Professional en SOM Leiderschap 2017

De inschrijving voor  SOM Professional en SOM Leiderschap 2017 is geopend.  SOM Professional is een 9-daagse opleiding gericht op omgevingsmanagers met ervaring die het omgevingsbewustzijn van zichzelf en hun teams willen versterken en effectiever willen worden in hun aanpak bij het voorkomen en oplossen van conflicten en het herstellen/bouwen van vertrouwen. SOM Leiderschap is een […]

Lees meer