nl / en

SOM Leiderschap

De 12-daagse opleiding SOM Leiderschap is bedoeld voor managers en professionals die het omgevingsbewustzijn van zichzelf en van hun organisatie willen versterken en hun leiderschap op dit terrein verder willen professionaliseren.

Bent u verantwoordelijk voor de relatie van uw organisatie met belangrijke stakeholders, bent u verantwoordelijk voor Corporate Communicatie en/of Public of External Affairs, of geeft u leiding aan de omgevingsmanagers of beleidsafdelingen in uw organisatie, of heeft u de opdracht bij te dragen aan het professionaliseren van het belangenmanagement en de License to Grow van uw organisatie? Dan kan SOM Leiderschap u daarbij helpen.

In de opleiding staat het werken vanuit een visie centraal. Doordat u de Mutual Gains methode – in de jaren ’80 ontwikkeld op Harvard en MIT voor complexe onderhandelingen – beheerst, bent u in staat het belangenmanagement van uw organisatie zo vorm te geven dat deze proactief vraagstukken signaleert en aanpakt. Dit is gericht op het voorkomen en oplossen van vraagstukken/conflicten en het versterken van het vertrouwen van prioritaire stakeholders. 

SOM Leiderschap biedt daarmee een unieke combinatie van theoretische diepgang, concrete toepassing van MGA en persoonlijke ontwikkeling.

De opleiding wordt verzorgd door Marc Wesselink en Hans van Zijst (WesselinkVanZijst). Tijdens de opleiding worden gastmodules gegeven door docenten en professionals die behoren tot de top van hun vakgebied op onder andere politiek-bestuurlijke besluitvorming, veranderkunde, issuemanagement, MGA, faciliteren van processen en onderhandelen.

Een driedaagse studiereis naar Boston maakt deel uit van deze opleiding.

Kosten en inschrijving

De opleiding start in mei 2018. De kosten voor de 12-daagse opleiding bedragen € 12.600,- (excl. 21% BTW). Hierbij zijn verblijfkosten en maaltijden inbegrepen. De vlucht naar en vervoer in Boston is niet inbegrepen, het verblijf tijdens de opleidingsdagen wel.

Meer weten?

Als u meer wilt weten over de opleiding SOM Leiderschap en/of als u de brochure wilt ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Janneke Eberson via 030 6913889.

Deelnemers aan de opleiding 2017

Reacties van eerdere deelnemers aan SOM Leiderschap:

“De uitwisseling van ervaringen tussen de deelnemers onderling vormt een mooie aanvulling op het theoretisch kader van de opleiding.

Willemijn Bouland, Dunea

“Ik ben geïnspireerd geraakt door het gedachtegoed, de methode en de mensen die hier in de praktijk mee werken. Omgevingsmanagement kan écht anders, nu alleen nog anderen overtuigen, SOM leiderschap stelt je daartoe in staat!”

– Janneke de Jong, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

“In de opleiding SOM leiderschap wordt nadrukkelijk de link gelegd tussen het SOM-gedachtegoed en de wijze waarop organisaties hun werkwijze hierop kunnen aanpassen. Deze inzichten waren voor mij zeer waardevol om mee terug te nemen naar mijn organisatie”.

– Steven Zijlstra, Gasunie

“De reis naar Boston geeft een extra dimensie aan de opleiding. Samen met professionals van interessante organisaties gevoed worden door bevlogen trainers en interessante gastdocenten.”

Matthijs Verhagen,  Havenbedrijf Rotterdam