nl / en

Leergang Communicatie in een complexe omgeving SOMCOM

Voor wie?

Deze 6-daagse leergang is ontwikkeld voor (senior-) communicatieadviseurs die hun vak uitoefenen in een complexe omgeving. Bijvoorbeeld als adviseur voor projectcommunicatie of een participatietraject, maar ook als beleidsadviseur of bestuursondersteuner.

Wilt u steviger staan in de weerbarstige praktijk van multi-stakeholderprocessen en spannende issues? Heeft u ervaren dat voor het bereiken van organisatiedoelen goede samenwerking met stakeholders een randvoorwaarde is? Heeft u behoefte aan meer vakinhoudelijke verdieping op basis van bewezen methodieken (MGA en SOM) en praktische handvatten voor het werken in projecten, participatietrajecten en stakeholdermanagement? Dan biedt deze leergang u de essentiële kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn.

U heeft minimaal 5 jaar ervaring in het (strategische) communicatievak. Twijfelt u of deze opleiding bij uw ervaring en werkpraktijk aansluit? Neem dan contact met ons op.

Voor deze opleiding is het niet nodig dat u al een Basistraining SOM heeft gevolgd.

Inhoud en resultaat

Deze leergang is ontwikkeld in samenwerking met Gonda Duivenvoorden, voormalig Communicatievrouw van het Jaar en mede-auteur van het boek De Psychologie van Communicatie.

Uitgangspunt voor deze leergang is de methodiek van Strategisch OmgevingsManagement (SOM), als bewezen aanpak voor complexe maatschappelijke opgaven waarbij stakeholders met uiteenlopende belangen betrokken zijn. Vanuit de communicatietheorie en psychologie van communicatie (COM) leert u vanuit meerdere perspectieven te kijken naar issues, stakeholders, belangen, de opbouw van relaties en de invloed van (sociale) media. U creëert inzicht in de leefwereld van belanghebbenden, maakt deze op een gestructureerde manier inzichtelijk en kunt beargumenteren welke communicatie-aanpak op welk moment de voorkeur heeft. Het constructief en met lef ter discussie kunnen stellen van het effect van de communicatie op het bouwen van een duurzame relatie vormt een belangrijk onderdeel van deze leergang.

Na afloop van deze leergang:

 • Weet u voldoende van het MGA-gedachtegoed en de SOM-methodiek om een volwaardige gesprekpartner te zijn in een omgevingsproces;
 • Kunt u een goed onderbouwde analyse maken van de leefwereld en de belangen van stakeholders in relatie tot de opgave en de issues die daarin een rol spelen;
 • Bent u in staat om constructief en met lef te adviseren over mogelijke communicatiestrategieën en het effect daarvan, op basis van een gedegen analyse;
 • Kunt u adviseren over verschillende participatiemogelijkheden en stakeholderdialogen;
 • Kunt u met zelfvertrouwen en goed beargumenteerd (strategisch) advies geven;
 • Heeft u uw repertoire aan kennis van het communicatievak vergroot.

 

Praktische gegevens

 

Data

 • Module 1: 1 en 2 oktober 2020
 • Module 2: 4 en 5 november 2020
 • Module 3: 2 en 3 december 2020

Tussendoor vindt intervisie plaats

Locatie

De leergang wordt georganiseerd op een centrale plaats in het land. 

Investering

De kosten voor deze leergang bedragen €4.350,- excl. BTW plus de kosten voor de verplichte literatuur:

 • Handboek Strategisch OmgevingsManagement, Marc Wesselink
 • Psychologie van Communicatie, Gonda Duivenvoorden en Gerald Morsinkhoff

Let op: kosten voor eventuele overnachtingen zijn niet bij dit bedrag inbegrepen, overige verblijfkosten wel.

Interesse?

De brochure wordt hier binnenkort geplaatst. Wilt u zich inschrijven? Stuur ons dan een mail!