nl / en

Leergang Communicatie in een complexe omgeving SOMCOM

Voor wie?

Deze 6-daagse leergang is ontwikkeld voor (senior-) communicatieadviseurs die hun vak uitoefenen in een complexe omgeving. Bijvoorbeeld als adviseur voor omgevingscommunicatie, projectcommunicatie of een participatietraject. Maar ook voor beleidsadviseurs, bestuursondersteuners en projectmanagers die communicatie steviger willen inzetten.

Wil je een stevige rol kunnen spelen in de weerbarstige praktijk van omgevingsprocessen? Heb je behoefte aan meer vakinhoudelijke verdieping en praktische handvatten voor het werken in omgevingsprocessen, participatietrajecten en stakeholderdialogen? Dan biedt deze leergang je de essentiële kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn.

Voor complexe opgaven met veel verschillende stakeholders en spannende issues is een goed samenspel tussen communicatie en de inhoudelijk verantwoordelijken essentieel. Om elkaar te kunnen versterken moet je elkaars vakgebied begrijpen. De opleiding is vormgegeven vanuit het perspectief van de communicatieadviseur die van toegevoegde waarde is op de (omgevings)manager vanaf de start van een complex project.

Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in (strategische) advisering. Twijfel je of deze opleiding bij jouw ervaring en werkpraktijk aansluit? Neem dan contact met ons op.

Voor deze opleiding is het niet nodig dat je al een Basistraining SOM hebt gevolgd.

Inhoud en resultaat

Uitgangspunt voor deze leergang is de methodiek van Strategisch OmgevingsManagement (SOM), als bewezen aanpak voor complexe maatschappelijke opgaven waarbij stakeholders met uiteenlopende belangen betrokken zijn. Vanuit de communicatietheorie en psychologie van communicatie (COM) leer je vanuit meerdere perspectieven te kijken naar issues, stakeholders, belangen, de opbouw van relaties en de invloed van (sociale) media.

Je analyseert de leefwereld van belanghebbenden en maakt deze op een gestructureerde manier inzichtelijk. Je bent een constructieve gesprekspartner voor de (omgevings)manager en kunt het effect van de communicatie op het bouwen van duurzame relaties stevig onderbouwen. Je adviseert over participatie, de psychologische aspecten in gesprekken en onderhandelingen en legt meerdere scenario’s voor met bijbehorende effectieve communicatiestrategieën.

Na afloop van deze leergang:

 • Weet je voldoende van het Mutual Gains gedachtegoed en de SOM-methodiek om een volwaardige gesprekspartner te zijn in een omgevingsproces;
 • Kun je een goed onderbouwde analyse maken van de leefwereld en de belangen van stakeholders in relatie tot de opgave en de issues die daarin een rol spelen;
 • Ben je in staat om constructief en met lef te adviseren over mogelijke scenario’s en effectieve communicatiestrategieën;
 • Kun je adviseren over verschillende participatiemogelijkheden en stakeholderdialogen;
 • Kun je met zelfvertrouwen een goed beargumenteerd (strategisch) advies geven;
 • Heb je jouw repertoire aan kennis over het communicatievak vergroot.

 

Praktische informatie

 

Data

 • Module 1: 1 en 2 februari 2021
 • Module 2: 8 en 9 maart 2021
 • Module 3: 8 en 9 april 2021

Tussendoor vindt intervisie plaats

Locatie

De leergang wordt georganiseerd op een centrale plaats in het land. 

Investering

De kosten voor deze leergang bedragen €4.350,- excl. BTW plus de kosten voor de verplichte literatuur:

 • Handboek Strategisch OmgevingsManagement, Marc Wesselink
 • Psychologie van Communicatie, Gonda Duivenvoorden en Gerald Morsinkhoff

Let op: kosten voor eventuele overnachtingen zijn niet bij dit bedrag inbegrepen, overige verblijfkosten wel.

Interesse?

De brochure tref je hier aan. Wil je je inschrijven? Stuur ons dan een mail!  

Ervaring van deelnemers aan de vorige leergang:

“Nuttige en interessante training als je in je werk bezig bent met omgevingsmanagement- en communicatie. Naast de SOM-methodiek die uitgaat van gezamenlijke belangen, krijg je waardevolle communicatiemethoden en -inzichten om effectief te communiceren met je stakeholders. Het geeft de verbinding die nodig is om je werk goed te kunnen doen. Ik heb er veel aan gehad!”

Cindy van Kranenburg – Evides Waterbedrijf

“SOMCOM was voor mij heel waardevol. Het leerde me anders te kijken naar stakeholders en hun omgeving: naar hun belangen in plaats van standpunten. Ook heb ik nog dagelijks profijt én plezier van de opgedane kennis over de psychologie van communicatie. Het maakt mij al met al een betere communicatieadviseur.”

Jolijn Goertz – Goertz Communicatie