nl / en

Harvert: serious game/training Omgevingswet

Een serious game is de beste manier om écht te ervaren hoe de Omgevingswet straks werkt en wat dat voor jouw werk betekent. Tijdens het spelen van het spel krijg je inzicht in de veranderende rollen, integrale besluitvormingsprocessen, participatie en de benodigde cultuur die de Omgevingswet van de organisatie vraagt.

Doel van de training

Wat betekent de nieuwe Omgevingswet voor jou, voor bestuurders en medewerkers, maar ook voor jouw stakeholders? Wat is het effect op (besluit­vormings-)processen? Wat schrijf je samen op in het Omgevings­plan, dat als toetsingskader geldt voor de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving? Wat verandert er met de nieuwe Omgevingswet in de aanpak van initiatieven zoals uitbreiding bedrijventerreinen en woning­bouw, duurzame opwek met wind en/of zon of extra natuur­ontwikkeling?

Allemaal vragen, vaak nog zonder een goed antwoord. Daar kunnen wij jou bij helpen. In de Omgevings­wet worden kansen (en niet: belemmeringen) als uitgangspunt genomen en in die positieve insteek geloven wij. Wij zien dat dit aansluit bij een maatschap­pelijke trend: meer zelf willen doen en ontwikkelen en deze plannen van burgers en ondernemers omarmen en ondersteunen. Wat deze maatschappelijke trend van jou en andere partijen vraagt, gaan we samen ervaren in de Game Omgevingswet Harvert!

Opzet serious game

Het is 2021 en de Omgevingswet is inmiddels van kracht. Initiatiefnemer Abels wil het bedrijventerrein uitbrei­den, de gemeente is bezig met het Omgevingsplan en ziet de ontwikke­ling van deze initiatief­nemer graag gekoppeld aan de bouw van een nieuwe woonwijk. Daarom organiseert de initiatiefnemer (samen met de gemeente) een rondetafel­gesprek met stakeholders. Wat betekent de Omgevingswet voor jou als gemeente, provincie, waterschap, netbeheerder, omgevings­­dienst, ondernemer, burger?

Kort omvat de game de casus Harvert, waarbij iedere deelnemer een bepaalde (stakeholder)rol heeft. Samen ga je de uitdaging aan om tot een gedragen Omgevingsplan te komen en besluit je over het al dan niet door laten gaan van een initiatief van ondernemer Abels (uitnodigings­planologie). De trainers doen een uitgebreide debriefing op de (gekozen) aanpak van de deelnemers en op het tussen- en eindresultaat.

 

Meer informatie over de training vind je op www.harvert.nl.