"Alle docenten zijn toppers op hun vakgebied. Ik heb geboeid geluisterd naar hun praktijkverhalen waarmee ze de theorie verder verdiepen. Het was ook heel leerzaam om samen met medecursisten te kauwen op onze eigen vraagstukken."

SOM Professional

Ben je verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement van complexe opgaven? Adviseer je jouw organisatie over communicatie en stakeholdermanagement? Of over de strategische belangenbehartiging van jouw organisatie richting politiek, overheid en maatschappelijke omgeving? Deze opleiding biedt je de verdieping die daarvoor nodig is.

Het programma van SOM Professional is ontwikkeld voor en door professionals die een actieve rol hebben bij multi-stakeholderprocessen. In de opleiding ga je enerzijds live met andere deelnemers aan de slag. Anderzijds kun je een deel van jouw leertraject flexibel inplannen.

De opleiding van 2024-2025 is weer een blended learning traject. Dit betekent dat we naast op locatie les geven, ook online sessies verzorgen en de mogelijkheid bieden om op zelf gekozen momenten een toelichting te krijgen op de theorie via het online SOM Leerplatform.

Wij gaan ervan uit dat je de Basistraining SOM korter of langer geleden hebt afgerond. Heb je wel voldoende relevante werkervaring maar nog geen Basistraining gevolgd, dan kunnen we kijken of je beide trainingen direct na elkaar kunt volgen. Neem contact met ons op voor de voorwaarden en om de mogelijkheden te bespreken.
Inschrijven
Investment
6.250
exclusive of VAT
data
21 nov., 12 dec. 2024, 30 jan., 6 & 7 mrt., 3 apr. 2025
leaflet

Inhoud

In de Basistraining heb je kennisgemaakt met MGA als onderliggende visie voor SOM. Je hebt geoefend met belangen en standpunten en kent begrippen als Joint Fact Finding en BATNA. Veel onderdelen van het SOM-model zijn aan bod gekomen. Van het maken van een omgevingsanalyse en het opzetten van een stakeholderstrategie tot het voeren van een ‘ANNA’ gesprek en construerend onderhandelen met behulp van een simulatie.

Vanuit deze basis maken we in SOM Professional een belangrijke verdiepings-
slag. Daarmee kun je jouw rol in omgevingsprocessen versterken. Denk aan het onderbouwen van strategische keuzes, het ontwerpen van een SOM-proces, het voorbereiden van besluitvorming en het sluiten van overeenkomsten of allianties die op draagvlak van alle belangrijke stakeholders kunnen rekenen. Je leert beter sturen op het oplossen van conflicten en te bouwen aan duurzaam vertrouwen. Dit vraagt iets van jouw eigen ‘leiderschap’ en ook dat aspect krijgt de nodige aandacht, zodat je steviger staat in de weerbarstige werkpraktijk.

Intervisie en huiswerk

Tussen de online en fysieke groepsbijeenkomsten vindt intervisie plaats in vaste deelgroepen en werk je aan een eigen casus/ontwikkelingsplan. Ook het maken van huiswerk en het tussentijds lezen van artikelen zijn onderdeel van deze opleiding. Jouw leertraject wordt helder weergegeven in ons gebruiksvriendelijk online SOM Leerplatform.

WAT levert deze training je op

Na afloop van deze opleiding:
  • heb je jouw kennis en begrip van het Mutual Gains gedachtegoed verdiept;
  • heb je jouw SOM-vaardigheden versterkt;
  • heb je handvatten gekregen voor het bouwen aan vertrouwen en duurzame relaties met stakeholders;
  • kun je een effectieve omgevingsstrategie ontwerpen, met een rijk palet aan strategische interventies;
  • heb je jouw bestuurlijke sensitiviteit verder kunnen ontwikkelen;
  • heb je je verdiept in onderhandelingsvaardigheden in bilaterale en meerpartijen settings;
  • weet je meer over het faciliteren van een multi-stakeholderproces;
  • kun je een actieve bijdrage leveren aan het professionaliseren van omgevingsmanagement in de eigen organisatie;
  • heb je meer inzicht gekregen in jouw eigen persoonlijk leiderschap en de aandachtspunten daarbij;
  • kun je SOM toepassen voor jouw eigen casuïstiek en in andere contexten.

Wil je nog even sparren of deze opleiding bij je past? Neem dan contact met ons op.
Inschrijven