Incompany trainingen op maat

Voor het bereiken van hun doelen zijn organisaties afhankelijk van de relatie met de omgeving. Duurzaam vertrouwen en een goede samenwerking met stakeholders zijn cruciaal om problemen te voorkomen, projecten binnen planning en budget te realiseren en een goede reputatie op te bouwen. Daarom moeten medewerkers meer omgevingsgericht gaan werken.

Het meer omgevingsgericht werken vraagt een andere houding, kennis en vaardigheden op verschillende niveaus van de organisatie. Wij zijn nieuwsgierig naar hoe de ontwikkelbehoefte van jouw organisatie er precies uitziet en hoe wij daar met onze trainingen op kunnen aansluiten.

Wij verzorgen zowel eendaagse als meerdaagse leertrajecten, afgestemd op de rol die jouw medewerkers in omgevingsprocessen spelen: van directie tot project- omgevings- en communicatiemanagers, vaak in gemengde groepen.

Voor enkele organisaties werken wij met door ons opgeleide co-trainers uit de eigen organisatie. Dit kan financieel voordelig zijn, maar is vooral waardevol bij het verder verankeren van het SOM-gedachtegoed in de organisatie na afloop van de training.

Er zijn veel mogelijkheden en wij gaan hierover graag met je in gesprek. Neem contact op met Janneke Eberson.