"De game heeft mij er bewust van gemaakt hoeveel er gaat veranderen onder de nieuwe Omgevingswet. En vooral: wat dat betekent voor onze organisatie, mijn eigen rol en samenwerking met andere overheden en stakeholders."

Harvert: serious game / training Omgevingswet - 1 dag

Deze serious game is de beste manier om te ervaren hoe de Omgevingswet straks werkt en wat dat voor jouw werk betekent. Tijdens het spelen van het spel krijg je inzicht in de veranderende rollen, integrale besluitvormingsprocessen, participatie en de benodigde cultuurverandering die de Omgevingswet van de organisatie vraagt. Bereid je dus goed voor en doe mee! Het spel kan zowel fysiek als digitaal worden gespeeld en is dus ook toepasbaar in online trainingen.

Voor deze training is het niet nodig dat je al een Basistraining SOM hebt gevolgd.
Deze training wordt alleen incompany aangeboden. Neem contact op voor meer informatie en een offerte.
Contact

Inhoud

Het is 2022 en de Omgevingswet is inmiddels van kracht. Initiatiefnemer Abels wil het bedrijventerrein uitbreiden, de gemeente is bezig met het Omgevingsplan en ziet de ontwikkeling van deze initiatiefnemer graag gekoppeld aan de bouw van een nieuwe woonwijk. Daarom organiseert de initiatiefnemer samen met de gemeente een rondetafel¬gesprek met stakeholders.

Wat betekent de Omgevingswet voor jou als gemeente, provincie, waterschap, netbeheerder, omgevingsdienst, ondernemer, burger? In de serious game Harvert speelt iedere deelnemer een bepaalde stakeholder. Samen ga je de uitdaging aan om tot een gedragen Omgevingsplan te komen en besluit je over het al dan niet door laten gaan van een initiatief van ondernemer Abels (uitnodigings¬planologie). De trainers doen een uitgebreide debriefing op de gekozen aanpak van de deelnemers en op het tussen- en eindresultaat.

Inhoud

Het is 2022 en de Omgevingswet is inmiddels van kracht. Initiatiefnemer Abels wil het bedrijventerrein uitbreiden, de gemeente is bezig met het Omgevingsplan en ziet de ontwikkeling van deze initiatiefnemer graag gekoppeld aan de bouw van een nieuwe woonwijk. Daarom organiseert de initiatiefnemer samen met de gemeente een rondetafel¬gesprek met stakeholders.

Wat betekent de Omgevingswet voor jou als gemeente, provincie, waterschap, netbeheerder, omgevingsdienst, ondernemer, burger? In de serious game Harvert speelt iedere deelnemer een bepaalde stakeholder. Samen ga je de uitdaging aan om tot een gedragen Omgevingsplan te komen en besluit je over het al dan niet door laten gaan van een initiatief van ondernemer Abels (uitnodigings¬planologie). De trainers doen een uitgebreide debriefing op de gekozen aanpak van de deelnemers en op het tussen- en eindresultaat.

wat levert deze training/serious game je op?

Na afloop van deze training:
  • Heb je inzicht in wat de Omgevingswet betekent voor jezelf, voor bestuurders en medewerkers en voor jouw stakeholders;
  • Begrijp je wat het effect van de Omgevingswet is op besluitvormingsprocessen, met name als het initiatief voor het participatieproces niet meer bij het bevoegd gezag ligt;
  • Weet je welke elementen in een Omgevingsplan belangrijk zijn, als toetsingskader voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving;
  • Weet je wat er verandert in de aanpak van initiatieven zoals uitbreiding bedrijventerreinen en woningbouw, duurzame opwek met wind en/of zon of extra natuurontwikkeling;
  • Krijg je handreikingen om samen met partijen tot een integraal afgewogen besluit te komen over wat er in een gebied moet worden ontwikkeld.

Neem contact op voor meer informatie en een offerte.