"Door deze opleiding weet ik beter wat mijn toegevoegde waarde is bij een zorgvuldige stakeholderdialoog. Ik weet hoe ik ervoor zorg dat ik vroegtijdig bij het proces betrokken word en hoe ik goed samenwerk met de projectleider of omgevingsmanager."

Communicatie in een complexe omgeving (SOMCOM) - 6 dagen

Wil je als communicatieprofessional of beleidsadviseur een stevige rol kunnen spelen in de weerbarstige praktijk van omgevingsprocessen? Heb je behoefte aan meer vakinhoudelijke verdieping en praktische handvatten voor het werken in omgevingsprocessen, participatietrajecten en stakeholderdialogen? Dan biedt deze leergang je de essentiële kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn.

Deze zesdaagse leergang is ontwikkeld voor (senior-) communicatieadviseurs die hun vak uitoefenen in een complexe omgeving. Bijvoorbeeld als adviseur voor omgevingscommunicatie, projectcommunicatie of een participatietraject. Maar ook voor beleidsadviseurs, bestuursondersteuners en projectmanagers die communicatie steviger willen inzetten.

Voor complexe opgaven met veel verschillende stakeholders en spannende issues is een goed samenspel is tussen communicatie en de inhoudelijk verantwoordelijken essentieel. Om elkaar te kunnen versterken moet je elkaars vakgebied begrijpen. De opleiding is vormgegeven vanuit het perspectief van de communicatieadviseur die van toegevoegde waarde is op de (omgevings)manager vanaf de start van een complex project.

Je hebt minimaal vijf jaar ervaring in (strategische) advisering. Twijfel je of deze opleiding bij jouw ervaring en werkpraktijk aansluit? Neem dan contact met ons op.

Voor deze opleiding is het niet nodig dat je al een Basistraining SOM hebt gevolgd.
Inschrijven
investering
€4.350
excl. btw
data
1 & 2 feb., 8 & 9 mrt., 8 & 9 apr. 2021
brochure

Inhoud

Uitgangspunt voor deze leergang is de methodiek van Strategisch Omgevings- Management (SOM), als bewezen aanpak voor complexe maatschappelijke opgaven waarbij stakeholders met uiteenlopende belangen betrokken zijn. Met SOM, gebaseerd op het gedachtegoed van de Mutual Gains Approach (Harvard), worden opgaven doorgaans sneller en met meer draagvlak gerealiseerd.

Op grond van de communicatietheorie en de psychologie van communicatie (COM) leer je vanuit meerdere perspectieven te kijken naar issues, stakeholders, belangen, de opbouw van relaties en de invloed van (sociale) media. Je analyseert de leefwereld van belanghebbenden en maakt deze op een gestructureerde manier inzichtelijk. Je bent een constructieve gesprekspartner voor de (omgevings)manager en kunt het effect van de communicatie op het bouwen van duurzame relaties stevig onderbouwen. Je adviseert over participatie, de psychologische aspecten in gesprekken en onderhandelingen en legt meerdere scenario’s voor met bijbehorende effectieve communicatiestrategieën.

Intervisie en huiswerk

De leergang bestaat uit drie modules van twee aaneengesloten dagen. Tussen de modules door werk je aan jouw eigen praktijkcasus en organiseer je intervisie met andere deelnemers.

wat levert deze leergang je op?

Na afloop van deze leergang:
  • Weet je voldoende van het Mutual Gains gedachtegoed en de SOM-methodiek om een volwaardige gesprekpartner te zijn in een omgevingsproces;
  • Kun je een goed onderbouwde analyse maken van de leefwereld en de belangen van stakeholders in relatie tot de opgave en de issues die daarin een rol spelen;
  • Ben je in staat om constructief en met lef te adviseren over mogelijke scenario’s en effectieve communicatiestrategieën;
  • Kun je adviseren over verschillende participatiemogelijkheden en stakeholderdialogen;
  • Kun je met zelfvertrouwen een goed beargumenteerd (strategisch) advies geven;
  • Heb je jouw repertoire aan kennis over het communicatievak vergroot.

Wil je nog even sparren of deze training bij jou past? Neem dan contact met ons op!
Inschrijven