Coaching en intervisie

Na het volgen van een training bestaat bij opdrachtgevers vaak de behoefte aan ondersteuning door onze trainers, vooral bij grotere en complexere opgaven. Wij bieden coaching ‘on the job’, zowel aan individuen als aan projectteams.

Strategisch OmgevingsManagement is een vak. Het volgen van een training legt de basis, maar voor het ontwikkelen van voldoende kennis en vaardigheden zijn vlieguren nodig. Vaak is het dan waardevol om als team of als individuele project- of omgevingsmanager te kunnen putten uit de jarenlange praktijkervaring van onze trainers.

Een coachingstraject wordt altijd op maat gemaakt, afhankelijk van de opgave en de leerbehoefte. Daarbij staat het stellen van de juiste vragen door de coach voorop, zodat jij je verder ontwikkelt om met een MGA/SOM-bril naar de eigen werkelijkheid te kijken en om nieuwe kansen te zien voor het managen van de belangen rond een project of opgave.

Begeleiding kan plaatsvinden op locatie van de opdrachtgever, op ons kantoor in Driebergen, telefonisch of via videoconferencing.

Er zijn veel mogelijkheden en wij gaan hierover graag met je in gesprek. Neem contact op met Janneke Eberson.