Een pilot met Strategisch OmgevingsManagement werd ingezet om te ervaren welke nuttige inzichten deze methodiek zou bieden.

Spanning in de Turks-Nederlandse gemeenschap in Rotterdam

In de zomer van 2016 had de mislukte staatsgreep door militairen in Turkije een grote impact op de Turks-Nederlandse gemeenschap. Ook in de Rotterdamse wijk Delfshaven liep de spanning hoog op. De politie heeft van oudsher goede relaties opgebouwd in deze wijk, onder andere met behulp van het programma Bondgenoten. Toch bleken die relaties onder hoge spanning niet altijd houdbaar. Een pilot met Strategisch OmgevingsManagement werd ingezet om te ervaren welke nuttige inzichten deze methodiek zou bieden.

Onder begeleiding van Monique Broekhoff inventariseerden medewerkers van de politie en de gemeente Rotterdam issues en stakeholders. Vervolgens werden de verschillende belangen onder de loep genomen. Dit ‘kijken en denken vanuit belangen’ gaf een nieuw perspectief op de kwestie. Een voorbeeld: normaal gesproken onderhoudt de wijkagent de contacten met de voorzitter van de moskee. Maar geredeneerd vanuit de schaalniveaus van belangen (samenleving/organisatie/individu), kan het van meer respect en erkenning getuigen als een teamchef of zelfs de politiechef in moeilijke tijden het contact overneemt. Daarnaast gaf de omgevingsanalyse ook weer ‘hoeveel we eigenlijk niet weten’. De opgedane inzichten hebben de politie niet alleen voor de casus in Delfshaven, maar ook voor andere probleemgebieden nieuwe handelingsperspectieven gegeven.