Een mooie oplossing na 40 jaar discussie over de zware verkeersbelasting in Noord-Brabant, met respect voor het beekdal van de Dommel en de omliggende gemeenten, natuurgebieden en agrarische bedrijven

N69/Grenscorridor

In opdracht van de provincie Noord-Brabant faciliteerde Marc Wesselink een gebiedsontwikkeling ten zuiden van Eindhoven. Meer dan 40 jaar worstelden rijk, provincie en gemeenten met de vraag hoe de zware verkeersbelasting op de dorpscentra van Valkenswaard en Waalre-Aalst kon worden verminderd. In een multi-stakeholderaanpak met 25 partijen werd gewerkt aan een alternatief tracé buiten de bebouwde kom van beide gemeenten, maar met respect voor het beekdal van de Dommel en de belangen van de omliggende gemeenten, natuurgebieden en agrarische bedrijven. De uitkomst van het proces is overgenomen door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de provincie Brabant en wordt momenteel gerealiseerd.