‘Het tekort aan draagvlak voor asielopvang in Nederland’

SOM voor het ministerie van Justitie en Veiligheid

Het ministerie van J&V vroeg WesselinkVanZijst in 2016 mee te denken over ‘het tekort aan draagvlak voor asielopvang in Nederland’, vanuit SOM-perspectief. Monique Broekhoff droeg bij aan een eerste brainstormsessie met het Directoraat-Generaal Migratie. De inzichten uit deze sessie resulteerden in meerdere opdrachten. Van managementsessies en basistrainingen Strategisch OmgevingsManagement tot het begeleiden van omgevingsanalyses voor de opvang van overlastgevende asielzoekers en de flexibilisering van de asielketen.

In de periode 2018-2019 had het SOM-gedachtegoed een prominente plek in het strategisch opleidingsprogramma Columbus, bedoeld voor de top van de organisatie. Monique leidde enkele ervaren medewerkers op als co-trainer van maatwerk basistrainingen voor het ministerie.