Met behulp van Joint Fact Finding de geschiktheid van een terrein in Amsterdam voor grootschalige evenementen onderzoeken samen met belanghebbenden

Evenemententerrein Amsterdam

Voor de gemeente Amsterdam onderzocht SOM-adviseur Jeroen Medema de geschiktheid van een terrein in Amsterdam-West voor grootschalige evenementen, zoals dance events en popconcerten. Met behulp van Joint Fact Finding onderzocht hij samen met de belanghebbenden uit de omgeving, bevoegde autoriteiten en hun adviseurs de voor- en nadelen van het terrein. In werkgroepen over onder meer veiligheid, leefbaarheid, mobiliteit en impact op de natuur werkten de belanghebbenden samen aan het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Na gezamenlijke vaststelling van de conclusies van het Joint Fact Finding-onderzoek heeft de gemeente Amsterdam besloten dat het terrein niet geschikt is voor grootschalige evenementen. De aanpak en de ervaringen van Jeroen Medema schreef hij op in een publicatie van WesselinkVanZijst .