Wij ondersteunen Vattenfall HEAT bij de ontwikkeling naar een omgevingsgerichte organisatie, waarin belangen en spanningen in de omgeving vroegtijdig gesignaleerd worden en op adequate wijze worden meegenomen in de besluitvorming en werkprocessen.

Warmtenet

Nederland gaat van het gas af. Dat betekent dat woningen, kantoren en andere bebouwing op alternatieve manieren verwarmd moeten worden. Eén van deze alternatieven is stadswarmte. Stadswarmte biedt de mogelijkheid om duurzamere warmtebronnen aan te sluiten waarmee op termijn gewerkt kan worden aan 100% CO2-vrije oplossingen, zoals zon, waterstof, geothermie, aquathermie en warmte uit datacenters.

De bouw van nieuwe warmtebronnen en de aanleg van warmtenetten heeft aanzienlijke implicaties voor de omgeving. Warmtenetten zijn vaak nodig in drukke gebieden. Zowel in de bovengrond als in de ondergrond zijn er aspecten om rekening mee te houden. Dan helpt het om zo snel mogelijk inzicht te hebben in alle mogelijkheden, blokkades en behoeften en wensen van stakeholders nu en in de nabije toekomst. Met die omgevingsinformatie kunnen weloverwogen keuzes worden gemaakt.
WesselinkVanZijst ondersteunt Vattenfall HEAT bij de ontwikkeling naar een omgevingsgerichte organisatie, waarin belangen en spanningen in de omgeving vroegtijdig gesignaleerd worden en op adequate wijze worden meegenomen in de besluitvorming en werkprocessen.