Onder leiding van Tom den Boer zijn we een nieuw participatieproces gestart om te komen tot een integraal programma voor de waterveiligheid, de openbare ruimte én overige opgaven in Durgerdam.

Durgerdam

In opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier deden Hans van Zijst en Tom den Boer in 2017 een second opinion over het participatieproces rond de dijkversterking in Durgerdam (een onderdeel van de Markermeerdijk op Amsterdams grondgebied).

Een groot deel van de Markermeerdijken was afgekeurd en maatregelen waren nodig om de waterveiligheid weer op normniveau te brengen, ook in het pittoreske Durgerdam (RO-status: ‘beschermd dorpsgezicht’). Wij adviseerden om het participatieproces in Durgerdam overnieuw te doen. Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft deze aanbeveling overgenomen.

Gebaseerd op gesprekken met bewoners en andere belanghebbenden hebben wij een participatieplan geschreven. Het plan is vastgesteld door de betrokken overheden (waterschap, provincie en gemeente). Vervolgens is onder leiding van Tom den Boer een nieuw participatieproces gestart om te komen tot een integraal programma voor de waterveiligheid, de openbare ruimte én overige opgaven in Durgerdam. Dat programma is eind 2018 bestuurlijk geaccepteerd en inmiddels in uitvoering.