Uiteindelijk wordt een mix van oplossingen gevonden die ervoor zorgen dat het restaurant voorlopig open kan blijven en kan bijdragen aan het welzijn van de bewoners van Betsy Perk.

Betsy Perk: sociale opgaven verbinden

Betsy Perk is een overdekte straat in de wijk Kersenboogerd in Hoorn. Woningcorporatie Intermaris verhuurt hier woningen voor ouderen; zorggroep Wilgaerden faciliteert er het zelfstandig wonen voor deze doelgroep. Onderdeel van het complex is een restaurant, dat in eigendom is van Intermaris en geëxploiteerd wordt door Wilgaerden. Nu alle organisaties terug moeten naar hun kerntaken en de exploitatie ook nog eens sterk verlieslijdend is, lijkt sluiten van het restaurant de enige optie.

Eind 2017 vroegen Wilgaerden, Intermaris en de gemeente Hoorn zich af of dat ook een wenselijke optie is. Het restaurant is immers niet alleen een plek waar bewoners een gezonde warme maaltijd kunnen krijgen, het is ook een plek om te recreëren en elkaar te ontmoeten. In een tijd waarin eenzaamheid onder ouderen een serieus probleem is, lijkt het contraproductief zo'n plek te sluiten. Monique Broekhoff werd gevraagd een omgevingsanalyse te maken, om van daaruit win-win oplossingen te zoeken. De gemeente Hoorn sloot aan als derde opdrachtgever.

Er wordt gekozen voor een brede scope van de opgave, waarbij behalve exploitatie van het restaurant en het terugdringen van eenzaamheid ook wordt gekeken naar de leefbaarheid, die in deze wijk erg onder druk staat. Kunnen we opgaven verbinden, hebben we alle issues in het vizier en welke stakeholders hebben een belang bij deze issues?

Vanuit deze brede scope worden er diverse stakeholderdialogen georganiseerd. Met bewoners van Betsy Perk, met andere zorgorganisaties in de wijk, met andere potentiële gebruikers van het restaurant, en ook met vakonderwijs in de omgeving. Het restaurant biedt leerlingen immers de mogelijkheid praktijkervaring op te doen. Uiteindelijk wordt een mix van oplossingen gevonden die ervoor zorgen dat het restaurant voorlopig open kan blijven en kan bijdragen aan het welzijn van de bewoners van Betsy Perk.