nl / en

Over WesselinkVanZijst

WesselinkVanZijst is een gespecialiseerd adviesbureau voor professioneel belangenmanagement. Wij zijn er van overtuigd dat door professioneel met de belangen van alle betrokkenen om te gaan het resultaat van projecten, programma’s, geplande veranderingen en samenwerkingsvraagstukken sterk kan worden verbeterd . De praktijk bewijst dat het werkt.

Maatschappelijke vraagstukken duurzaam oplossen

Ons doel is om partijen bij grote projecten dichter bij elkaar te brengen. Vanuit deze aanpak werken we aan maatschappelijke vraagstukken in de infrastructuur, energiesector, water, havens, vliegvelden, gebiedsontwikkeling, wijken, zorg en openbare orde en veiligheid. We doen dit voor zowel overheden als private partijen.

Onze manier van werken richt zich op het gelijktijdig oplossen van het vraagstuk én het versterken van het onderling vertrouwen. Daarnaast blijven projecten beter binnen planning en budget. Door de inzet van meer dan 50 jaar ervaring met belangenmanagement en het bundelen van vakmanschap op verschillende terreinen komen we op efficiënte wijze tot creatieve oplossingen.

Vrijblijvend van gedachten wisselen over uw project en onze aanpak?

Neem gerust contact met ons op:

030 – 691 38 89

of gebruik ons contactformulier