nl / en

Zita van Aggelen

Adviseur Strategisch Omgevingsmanagement

Zita van Aggelen is adviseur Strategisch Omgevingsmanagement (SOM) en heeft ruime ervaring opgedaan bij de inrichting van SOM voor een netbeheerder. Zij heeft de urgentie van goed omgevingsmanagement breed onder de aandacht gebracht: de omgeving wordt inmiddels als volwaardige partner gezien. Door visie, strategie en een plan van aanpak zijn er aanpassingen gedaan in processen, competenties en systemen. Ook het bedrijf klaarstomen voor de komst van de Omgevingswet heeft zij geïnitieerd en uitgewerkt in een plan van aanpak.

Zita faciliteert de oprichting van het Lerend platform Energie & Omgeving: een samenwerking tussen partijen uit de energiesector in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken. Doel is kennisuitwisseling over Omgevingsmanagement in de energiesector. Dit is onder andere van groot belang voor het beter te laten verlopen van de energietransitie.