nl / en

Tom den Boer

Senior Adviseur Strategisch Omgevingsmanagement

Tom den Boer is een ervaren professional met hart voor maatschappelijke vraagstukken, altijd op zoek naar de gezamenlijke meerwaarde. Tom kan goed analyseren en doorvragen. Hij dringt door tot de kern van het probleem en heeft de vaardigheid om stakeholders samen out of the box te laten denken. Dat zorgt voor creativiteit in het proces en helpt bij het vinden van concrete, haalbare oplossingen.

Tom heeft ruim 20 jaar ervaring in gebiedsprocessen, multi-stakeholder onderhandelingen en projectmanagement. Hij heeft zijn werk altijd gedaan op de grens van overheid, bedrijfsleven en belangenorganisaties, zowel lokaal, provinciaal als landelijk. Vanuit zijn persoonlijke waardes en vanuit inspiratie is Tom specialist geworden in omgevingsmanagement volgens het Mutual Gains gedachtengoed. Hij geeft daarin al jaren training aan professionals voor WesselinkVanZijst.

Tom weet oplossingen te vinden ook als sprake is van tegengestelde belangen, patstellingen en ingewikkelde vraagstukken. Tom heeft bijvoorbeeld een relevante rol gespeeld bij de totstandkoming van de maatschappelijke overeenstemming over de 2e Maasvlakte en de A4 Midden Delfland.