nl / en

Thijs Kraassenberg

Senior Adviseur Strategisch Omgevingsmanagement

Thijs Kraassenberg werkt aan maatschappelijke vraagstukken waarbij samenwerking cruciaal is om tot goede oplossingen te komen. Hij heeft veel ervaring met projecten en programma’s op het gebied van energie en klimaat. Zo was hij betrokken bij het Strategisch Omgevingsmanagement van ingrijpende projecten op het gebied van warmte, zoals Leiding Over Noord, en windenergie, zoals Hollandse Kust (zuid). Thijs begeleidt organisaties bij intensieve samenwerkingen zoals de regionale energiestrategieën. Daarnaast is hij als trainer en docent betrokken bij opleidingsprogramma’s voor onder andere ministeries, gemeenten, netbeheerders, aannemers, energiebedrijven en provincies.

Vanuit een grote betrokkenheid bij zowel de opgave als de stakeholders, werkt Thijs resultaatgericht en gedreven. Samen met initiatiefnemers en stakeholders komt hij tot uitkomsten die houdbaar en waardevol zijn.

Ervaringen die Thijs met zijn opdrachten heeft opgedaan, gebruikt hij om te werken aan de verdere ontwikkeling van het vakgebied. Dit najaar wordt het boek Canvas Omgevingsmanagement, waarvan hij co-auteur is, gepubliceerd. In dit boek wordt dieper ingegaan op professioneel omgevingsmanagement en het Canvas Omgevingsmanagement als hulpmiddel voor teams en organisaties in de voorbereiding van een omgevingsproces.