nl / en

Thijs Kraassenberg

Senior Adviseur Strategisch Omgevingsmanagement

Thijs Kraassenberg is betrokken bij maatschappelijke vraagstukken om constructieve samenwerking tussen belanghebbenden tot stand te brengen. Hij richt zich daarbij op een effectief proces om tot overeenstemming te komen en oplossingen te vinden voor een grote diversiteit van belangen, disciplines en organisaties.

Als senior adviseur werkt Thijs aan publieke opgaven om er voor te zorgen dat zorgvuldige dialoog, interactie en participatie tot stand komt. Hij organiseert betrokkenheid van stakeholders bij projecten op het gebied van energie en klimaat, ruimtelijke inrichting en waterveiligheid. Vaak is zijn rol gepositioneerd tussen een of meerdere overheden, burgers, NGO’s of bedrijven. Om verschillende redenen kunnen vraagstukken gevoelig liggen. Daarbij is het nodig gezamenlijk vragen te beantwoorden en nieuwe perspectieven te ontwikkelen. Door het aanbrengen van inhoudelijk en procesmatig verbinding ontstaat ruimte om elkaar te begrijpen en te vinden in betere uitkomsten.

Thijs heeft veel ervaring opgedaan bij publiek organisaties en bedrijven. Voorbeelden zijn een Regionale Energiestrategie, warmtetransportnetten in stedelijke omgeving en buitengebied, windenergie op zee en land, geothermie in de bebouwde omgeving en de gecombineerde ontwikkeling van natuur en industrie. Hij helpt organisaties met het ontwikkelen van een omgevingsstrategie, het inrichten van een passend proces en het voeren van constructieve onderhandelingen.

Vanuit zijn vakmatige kennis en ervaring werkt hij ook als trainer voor opleidingsprogramma’s voor onder andere ministeries, gemeenten, netbeheerders, aannemers, energiebedrijven en provincies. Daarnaast benut Thijs zijn professionele ervaringen uit opdrachten, om te werken aan de verdere ontwikkeling van het vakgebied Strategisch Omgevingsmanagement. Een deel hiervan is terug te zien in het boek Canvas Omgevingsmanagement, waarvan hij co-auteur is.