Thijs Kraassenberg

Directeur

Thijs werkt in opdracht van organisaties in de publieke en private sector aan opgaven waarbij de samenwerking tussen partijen en met stakeholders een grote rol speelt, en onder druk kan staan. Daarbij richt hij zich op het professioneel en zorgvuldig omgaan met alle belangen. Vaak is dat een grote uitdaging. Hij werkt aan initiatieven op het gebied van energie en klimaat, ruimtelijke inrichting en waterveiligheid. Meestal is zijn rol gepositioneerd tussen een of meerdere overheden, burgers, NGO’s en bedrijven. Hij zet zich in om verschillen te overbruggen door zorgvuldige dialoog, interactie en participatie.

Vanuit een grote betrokkenheid bij het vraagstuk en de belanghebbenden werkt hij aan overeenstemming en oplossingen voor uiteenlopende belangen, disciplines en organisaties. Samen met de hoofdrolspelers beantwoordt hij vragen en ontwikkelt hij nieuwe perspectieven. Door het aanbrengen van inhoudelijke en procesmatige verbinding ontstaat ruimte om elkaar te begrijpen en te vinden in betere uitkomsten.

Thijs heeft een achtergrond in gedragswetenschap en heeft die de afgelopen 15 jaar ingezet als consultant, manager en trainer. Het verdiepen in en toepassen van de Mutual Gains Approach vormt daarbij een rode draad. Met de ervaring vanuit de praktijk scherpt hij de theorie aan. De gezamenlijkheid met collega’s en opdrachtgevers vormt daarbij een belangrijke drijfveer. Thijs heeft veel ervaring opgedaan bij publieke organisaties en bedrijven. Voorbeelden zijn een Regionale Energiestrategie, warmtetransportnetten in stedelijke omgeving en buitengebied, windenergie op zee en land, geothermie in de bebouwde omgeving en de gecombineerde ontwikkeling van natuur en industrie.

Vanuit zijn vakmatige kennis en ervaring werkt hij ook als trainer voor opleidingsprogramma’s van onder andere ministeries, provincies, gemeenten, netbeheerders, aannemers en energiebedrijven. Daarnaast benut Thijs zijn professionele ervaringen om te werken aan de verdere ontwikkeling van het vakgebied Strategisch OmgevingsManagement. Een deel hiervan is terug te lezen in het boek Canvas Omgevingsmanagement, waarvan hij co-auteur is.

thijs.kraassenberg@wesselinkvanzijst.nl
LinkedIn

Thijs Kraassenberg

Directeur

Thijs werkt in opdracht van organisaties in de publieke en private sector aan opgaven waarbij de samenwerking tussen partijen en met stakeholders een grote rol speelt, en onder druk kan staan. Daarbij richt hij zich op het professioneel en zorgvuldig omgaan met alle belangen. Vaak is dat een grote uitdaging. Hij werkt aan initiatieven op het gebied van energie en klimaat, ruimtelijke inrichting en waterveiligheid. Meestal is zijn rol gepositioneerd tussen een of meerdere overheden, burgers, NGO’s en bedrijven. Hij zet zich in om verschillen te overbruggen door zorgvuldige dialoog, interactie en participatie.

Vanuit een grote betrokkenheid bij het vraagstuk en de belanghebbenden werkt hij aan overeenstemming en oplossingen voor uiteenlopende belangen, disciplines en organisaties. Samen met de hoofdrolspelers beantwoordt hij vragen en ontwikkelt hij nieuwe perspectieven. Door het aanbrengen van inhoudelijke en procesmatige verbinding ontstaat ruimte om elkaar te begrijpen en te vinden in betere uitkomsten.

Thijs heeft een achtergrond in gedragswetenschap en heeft die de afgelopen 15 jaar ingezet als consultant, manager en trainer. Het verdiepen in en toepassen van de Mutual Gains Approach vormt daarbij een rode draad. Met de ervaring vanuit de praktijk scherpt hij de theorie aan. De gezamenlijkheid met collega’s en opdrachtgevers vormt daarbij een belangrijke drijfveer. Thijs heeft veel ervaring opgedaan bij publieke organisaties en bedrijven. Voorbeelden zijn een Regionale Energiestrategie, warmtetransportnetten in stedelijke omgeving en buitengebied, windenergie op zee en land, geothermie in de bebouwde omgeving en de gecombineerde ontwikkeling van natuur en industrie.

Vanuit zijn vakmatige kennis en ervaring werkt hij ook als trainer voor opleidingsprogramma’s van onder andere ministeries, provincies, gemeenten, netbeheerders, aannemers en energiebedrijven. Daarnaast benut Thijs zijn professionele ervaringen om te werken aan de verdere ontwikkeling van het vakgebied Strategisch OmgevingsManagement. Een deel hiervan is terug te lezen in het boek Canvas Omgevingsmanagement, waarvan hij co-auteur is.

thijs.kraassenberg@wesselinkvanzijst.nl
LinkedIn