Mart Scheepers

Senior Adviseur Strategisch OmgevingsManagement

Mart Scheepers werkt sinds de zomer van 2020 weer als omgevingsadviseur en trainer bij WesselinkVanZijst, waar hij eerder ook van 2012 tot 2017 heeft gewerkt. Tussen 2017 eb 2020 heeft Mart in Myanmar gewerkt. Daar heeft hij veel organisaties (o.a. UNDP, GIZ, British Council Myanmar, De Heus) geholpen bij het ontwikkelen van een meerjarige strategie en het bouwen van betrouwbare partnerschappen volgens de Mutual Gains methode. Mart is analytisch sterk, kritisch, combineert gemakkelijk praktijk en theorie en is altijd gericht op het boeken van vooruitgang. Hij heeft ruime ervaring als omgevingsmanager.

Mart kwam voor het eerst in aanraking met de Mutual Gains aanpak bij zijn master Conflict Resolution and Governance aan de Universiteit van Amsterdam. Na enige tijd aan internationale mediation projecten te hebben gewerkt, heeft hij bij WesselinkVanZijst projecten gedaan op het gebied van drinkwater, waterveiligheid, spoor, grootstedelijke problematiek en energietransitie. Hij is erg geïnteresseerd in complexe sociale vraagstukken, met name in projecten waar belangen van veel partijen bij elkaar komen. Hij houdt ervan om samen te werken om problemen van alle partijen op te lossen.

Hij werkt op strategisch niveau maar staat zelf ook graag met zijn voeten in de klei. Hij vervult daarbij verschillende rollen: omgevingsmanager, (deel)projectleider, coach/adviseur van projectleider of bestuur en facilitator van bijeenkomsten. Mart heeft de ontwikkeling van SOM SET®, de digitale analysetool van WesselinkVanZijst, inhoudelijk aangestuurd.

LinkedIn
mart.scheepers@wesselinkvanzijst.nl

Mart Scheepers

Senior Adviseur Strategisch OmgevingsManagement

Mart Scheepers werkt sinds de zomer van 2020 weer als omgevingsadviseur en trainer bij WesselinkVanZijst, waar hij eerder ook van 2012 tot 2017 heeft gewerkt. Tussen 2017 eb 2020 heeft Mart in Myanmar gewerkt. Daar heeft hij veel organisaties (o.a. UNDP, GIZ, British Council Myanmar, De Heus) geholpen bij het ontwikkelen van een meerjarige strategie en het bouwen van betrouwbare partnerschappen volgens de Mutual Gains methode. Mart is analytisch sterk, kritisch, combineert gemakkelijk praktijk en theorie en is altijd gericht op het boeken van vooruitgang. Hij heeft ruime ervaring als omgevingsmanager.

Mart kwam voor het eerst in aanraking met de Mutual Gains aanpak bij zijn master Conflict Resolution and Governance aan de Universiteit van Amsterdam. Na enige tijd aan internationale mediation projecten te hebben gewerkt, heeft hij bij WesselinkVanZijst projecten gedaan op het gebied van drinkwater, waterveiligheid, spoor, grootstedelijke problematiek en energietransitie. Hij is erg geïnteresseerd in complexe sociale vraagstukken, met name in projecten waar belangen van veel partijen bij elkaar komen. Hij houdt ervan om samen te werken om problemen van alle partijen op te lossen.

Hij werkt op strategisch niveau maar staat zelf ook graag met zijn voeten in de klei. Hij vervult daarbij verschillende rollen: omgevingsmanager, (deel)projectleider, coach/adviseur van projectleider of bestuur en facilitator van bijeenkomsten. Mart heeft de ontwikkeling van SOM SET®, de digitale analysetool van WesselinkVanZijst, inhoudelijk aangestuurd.

LinkedIn
mart.scheepers@wesselinkvanzijst.nl