nl / en

Marc Wesselink

Directeur / Partner

Marc Wesselink werkt sinds eind jaren tachtig als adviseur. Zijn focus is van meet af aan gericht op het bij elkaar brengen van conflicterende belangen. Eerst als milieuconsultant, eind jaren negentig als directeur van ERM en sindsdien als organisatieadviseur.

Vanaf voorjaar 2001 was Marc als senior adviseur/partner verbonden aan Twynstra Gudde, waar hij het Mutual Gains Adviesteam oprichtte. Hoewel Marc de basis voor SOM al legde midden jaren negentig, kreeg het gedachtegoed pas echt vorm bij Twynstra Gudde door de bekende Twynstra Gudde kerncompetenties zoals Veranderkunde en Project- en Programmamanagement aan het gedachtegoed te koppelen.

Marc werkt steeds tegelijk aan projecten en kennisontwikkeling/ theoretisering. Na ruim vier jaar Omgevingsmanager van Maasvlakte 2 te zijn geweest heeft hij samen met Ronald Paul het Handboek Strategisch OmgevingsManagement geschreven. Met het Maasvlakte 2 project heeft Marc de ROA-Adviesprijs gewonnen voor de beste Nederlandse adviesopdracht.

In de jaren daarna heeft hij de inzichten aangescherpt en toegepast in uiteenlopende projecten. Variërend van infrastructurele projecten, projecten in de energiesector, gebiedsontwikkelingsprojecten (zoals de Grenscorridor /N69) en projecten in de zorg en openbare orde en veiligheid. Ook is hij docent voor verschillende opleidingen (o.a. bij AOG, De Baak en TSM).