Jan-Pieter van de Weerd

Junior Adviseur OmgevingsManagement

Jan-Pieter omschrijft zichzelf als een ambitieus, zelfgemotiveerd en kritisch gedreven persoon. Hij probeert zijn horizon constant te verbreden door open te staan voor nieuwe ideeën en perspectieven. Vanuit zijn eigen overtuiging gelooft hij een aanjager te kunnen zijn van positieve verandering. Zowel binnen organisaties als voor grotere complexe vraagstukken.

Nederland en onze klanten staan voor grote uitdagingen in een veranderend (politiek) landschap, in de breedste zin van het woord. Juist dan moeten we het met elkaar doen. Strategisch OmgevingsManagement geeft houvast en strategische invulling aan organisaties en kan het antwoord bieden om wendbaar en toekomstbestending te zijn (of juist te blijven), juist in een turbulente omgeving gekenmerkt door veel stakeholders. Door deze situaties te doorgronden en hierin te adviseren draagt hij bij aan het (herstel van) vertrouwen in elkaar en in (nieuwe) oplossingen.

Jan-Pieter is hierbij persoonlijk vooral geïnteresseerd in hoe organisaties gewenste veranderingen kunnen borgen en daardoor doen beklijven op de lange termijn. Pas dan kan SOM tot een organisatiecompetentie verworden.

janpieter.van.de.weerd@wesselinkvanzijst.nl

Jan-Pieter van de Weerd

Junior Adviseur OmgevingsManagement

Jan-Pieter omschrijft zichzelf als een ambitieus, zelfgemotiveerd en kritisch gedreven persoon. Hij probeert zijn horizon constant te verbreden door open te staan voor nieuwe ideeën en perspectieven. Vanuit zijn eigen overtuiging gelooft hij een aanjager te kunnen zijn van positieve verandering. Zowel binnen organisaties als voor grotere complexe vraagstukken.

Nederland en onze klanten staan voor grote uitdagingen in een veranderend (politiek) landschap, in de breedste zin van het woord. Juist dan moeten we het met elkaar doen. Strategisch OmgevingsManagement geeft houvast en strategische invulling aan organisaties en kan het antwoord bieden om wendbaar en toekomstbestending te zijn (of juist te blijven), juist in een turbulente omgeving gekenmerkt door veel stakeholders. Door deze situaties te doorgronden en hierin te adviseren draagt hij bij aan het (herstel van) vertrouwen in elkaar en in (nieuwe) oplossingen.

Jan-Pieter is hierbij persoonlijk vooral geïnteresseerd in hoe organisaties gewenste veranderingen kunnen borgen en daardoor doen beklijven op de lange termijn. Pas dan kan SOM tot een organisatiecompetentie verworden.

janpieter.van.de.weerd@wesselinkvanzijst.nl