nl / en

Hans van Zijst

Directeur / Partner

Hans van Zijst is een ervaren procesmanager, met veel ervaring als beleidsmaker en senior adviseur in de publieke sector. Hij werkte 16 jaar voor het ministerie van VROM en is inmiddels al weer 19 jaar werkzaam als senior adviseur in omgevingsgericht procesmanagement. Hij paart inhoudelijke kennis op het gebied van milieu, natuur, water, ruimtelijke ordening en duurzaamheid aan resultaatgerichte inzet, bestuurlijke sensitiviteit en sterke mondelinge en schriftelijke kwaliteit.

Hans heeft eerst bij VROM en later in de adviespraktijk veelvuldig gebruik gemaakt van de Mutual Gains Approach (MGA). Hij voerde zeven jaar internationale onderhandelingen op milieugebied voor VROM en BuZa. Ook is hij jarenlang als bestuurslid aan de Sustainability Challenge Foundation verbonden geweest.

Hij coacht jonge collega’s on the job, en houdt regelmatig masterclasses. De laatste jaren heeft hij invulling gegeven aan Strategisch Omgevingsmanagement in infrastructuurprojecten, zoals de A4 Delft-Schiedam, de ontwikkeling van Maasvlakte 2 en de Nieuwe Westelijke Oeververbinding. Momenteel werkt hij op de Zuidas in Amsterdam als strategisch omgevingsmanager tussen het project Zuidasdok en de gemeente Amsterdam.

Hans hanteert als grondslag voor de toepassing van MGA dat Nederland zo vol bestemd is dat elke nieuwe ontwikkeling altijd ten koste gaat van vele bestaande situaties. De belanghebbenden bij die situaties zullen primair negatief reageren op verandering, maar kúnnen ook meeprofiteren van de dynamiek van een nieuwe ontwikkeling. Juist belangengericht procesmanagement biedt hier een uitkomst, omdat dit ook bij grote aantallen belanghebbenden een uitweg kan bieden uit schijnbare impasses. Dat bovendien de gang naar de (bestuurs)rechter voor geen van de belanghebbenden een voorspelbare uitslag heeft, biedt kansen voor een proactieve benadering van belangentegenstellingen en het zoeken naar zekerheid. MGA is de beste benadering om dat te realiseren.