Elianne in het Veld

Elianne combineert de werkwijze van procesmanagement en strategisch omgevingsmanagement met de inhoudelijke aspecten van opdrachten om zo vastgelopen initiatieven vlot te trekken. Ze organiseert de verbinding van stakeholders aan de opgave, het commitment van de betrokken partijen aan de uitkomst van het proces en de bestuurlijke besluitvorming.
Daarin weet ze te prikkelen als dat nodig is en zet ze graag haar verbeeldingskracht en creativiteit in om nieuwe, duurzame oplossingen te bereiken.

Elianne heeft ruime ervaring met project- en procesmanagement, organisatieveranderingsopgaven en transitieopgaven.
In het bijzonder richt ze zich op het ontwikkelen en effectief laten functioneren van samenwerkingsverbanden en netwerken van overheden, marktpartijen, experts en bewoners bij complexe maatschappelijke opgaven op het gebied van ruimtelijke ordening en duurzaamheid.
Inhoudelijk zijn het projecten die haar aanspreken en waarvan ze de taal goed spreekt.
De opgaven kenmerken zich door een complexe vraag waarin (uiteenlopende) belangen spelen en de oplossing voor het vraagstuk nog onbekend is.
Haar kennis en ervaring zijn vooral bruikbaar in trajecten waarin de relaties verhard zijn en het proces vast lijkt te zitten. Ze gelooft in de bereidheid van alle betrokkenen om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijk relevante opgaven.
Met oprechte interesse in de drijfveren en belangen van de mensen en organisaties aan tafel weet ze het gesprek te organiseren over de mogelijkheden en kansen die er wel zijn.